Skip Navigation LinksНасловна Последна Публикација


Сторители на кривични дела, 2017

 


Во оваа публикација се презентирани статистичките податоци за пријавените, обвинетите и осудените
полнолетни лица и деца - сторители на кривични дела во 2017 година, а се дадени и споредливи податоци за
периодот 2008-2017 година.
Овие податоци се резултат на редовните годишни статистички истражувања и обезбедуваат информации
за сторителите на кривични дела во сите фази на постапката, почнувајќи од поднесувањето на пријавата, до
правосилноста на пресудата.
При дефинирањето на содржината на прикажаните податоци, водевме сметка за потребите на корисниците,
особено на државните органи и научноистражувачките институции што се занимаваат со проучување на појавите
на криминалитет

Ова е последно издание на публикацијата „Сторители на кривични дела, 2017“. Најновите податоци се на располагање во МакСтат базата на податоци.

            
Датум на издавање: 22.06.2018
PDF:   Преземи ја публикацијата  5.3Mb
Excel:    Преземи табели
   
Број на страници: 131
ISBN: 978-608-227-304-4
ISSN: /
Јазик: македонски и англиски
Цена во печатена форма:


 

 

 © Државен завод за статистика