Skip Navigation LinksНасловна Последна Публикација


Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, 2001 - 2012

 


Усогласувањето на статистичката продукција во областа на краткорочните статистики со европските
стандарди налага почитување на регулативите на Евростат според кои секоја петта година се прави промена на
базната година за пресметка на индексите на продажните цени на производителите на индустриски производи
на домашен пазар со кои се следи развојот на појавата во еден подолг временски период.
Државниот завод за статистика, во пресметката на индексите на продажните цени на производителите
на индустриски производи на домашниот пазар, од јануари 2013 година ја промени базната година од 2005
во 2010 година.
За да се обезбеди временска серија на споредливи податоци, месечните индекси на продажните цени
на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, од 2001 до 2012 година, се прилагодени
на 2010 како базна година.


           
Датум на издавање: 29.05.2013
PDF:   Преземи ја публикацијата  1.36Mb
Excel:    Преземи табели
   
Број на страници: 120
ISBN: 978-608-227-103-3
ISSN:
Јазик: македонски и англиски
Цена во печатена форма:


 

 

 


  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последна публикација

  Метаподатоци

 

 

 


© Државен завод за статистика