Skip Navigation LinksНасловна Последна Публикација


Шумарство, 2014

 


Државниот завод за статистика го подготви последното издание од областа на статистиката на шумарството со цел да се задоволат потребите на корисниците за податоци од оваа област во Република Македонија.

Методолошките основи според кои се врши прибирањето и обработката на статистичките податоци во значителна мерка се усогласени со меѓународните стандарди.

Во статистичкиот преглед "Шумарство, 2014" се презентирани систематизирани податоци за искористувањето на шумите, вредноста на извршените услуги во шумарството, пошумувањето, негата и мелиорациите на шумите, површината на шумите и шумското земјиште, енергентите, механизацијата и сообраќајните објекти, податоци за штетите во шумите и податоци за бројната состојба на дивечот, како и за отстреланиот дивеч.

Ова е последно издание на публикацијата Шумарство. Најновите податоци се на располагање во МакСтат базата на следниот линк: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk           
Датум на издавање: 22.07.2015
PDF:   Преземи ја публикацијата  1.57MB
Excel:    Преземи табели
   
Број на страници: 29
ISBN: 978-608-227-191-0
ISSN: 1857-520X
Јазик: македонски и англиски
Цена во печатена форма:


 

 

 


  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последна публикација

  Метаподатоци

 

 

 


© Државен завод за статистика