Skip Navigation LinksНасловна Последна Публикација


Миграции, 2017

 


Во Статистичкиот преглед 2.4.18.06 (897) се презентирани основни статистички податоци за отселени и доселени лица во Република Македонија во 2017 година, како и споредбени показатели за периодот 2013- 2017 година.

Дел од податоците за миграциите се објавуваат и во Статистичкиот годишник на Република Македонија.

Содржината на Прегледот е дефинирана врз основа на анализата на искажаните потреби на корисниците, а пред сè на научните организации и поединци кои се занимаваат со проучување на проблемите од оваа сфера.

Очекуваме дека вака конципирана, публикацијата ќе ја исполни својата основна улога, а евентуалните забелешки и предлози за подобрување на нејзината содржина Државниот завод за статистика ќе ги прими со благодарност.

Ова е последно издание на публикацијата „Миграции, 2017“. Најновите податоци се на располагање во МакСтат базата на податоци.

            
Датум на издавање: 06.06.2018
PDF:   Преземи ја публикацијата  2.13MB
Excel:    Преземи табели
   
Број на страници: 112
ISBN: 978-608-227-302-0
ISSN: 1409-8997
Јазик: македонски и англиски
Цена во печатена форма:


 

 

 © Државен завод за статистика