Skip Navigation LinksНасловна Последна Публикација


Проекции на населението на Република Северна Македонија до 2070 година,

 


По спроведувањето на Пописот 2021 и објавувањето на податоците, а секако поради долгиот период на немање пописни податоци, се наметна потребата од враќање на сериите на податоци за процена на вкупното население, акумулирани во периодот 2002-2021 и изработка на нови процени врз основа на новите пописни податоци од 2021, а веднаш потоа и изработка на проекции на населението на Република Северна Македонија за среднорочен период, во овој случај до 2070 година.

Во оваа публикација се претставени основните методолошки решенија, усвоените хипотези за фертилитет, морталитет и миграции, како и најважните резултати на проекциите на населението на Република Северна Македонија од 2022 до 2070 година. Проекциите се изработени за секоја поединечна година на проекцискиот период, и тоа според поединечна година на возраст и пол. Целосниот сет на податоци е објавен во Макстат базата на податоци на веб-страницата на Државниот завод за статистика и е достапен за сите заинтересирани корисници.           
Датум на издавање: 15.12.2023
PDF:   Преземи ја публикацијата  
   
   
Број на страници: 79
ISBN: /
ISSN: /
Јазик: македонски, албански и англиски
Цена во печатена форма:


 

 

 


  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последна публикација

  Метаподатоци

 

 

 


© Државен завод за статистика