Skip Navigation LinksНасловна Публикации Публикација


 
Природно движење на населението, 2013

 


Во оваа публикација се презентирани основните статистички податоци за природното движење на населението во Република Македонија за 2013 година и споредбени показатели за периодот 1994-2013 година.

Во согласност со меѓународните стандарди, а и заради задоволување на потребите на корисниците од квалитетни податоци, Државниот завод за статистика, почнувајќи од 2004 година, применува нова методологија на прикажување на податоците за виталните настани, земајќи ги предвид само настаните случени во Република Македонија.

Содржината на Прегледот е дефинирана врз основа на анализирањето на искажаните потреби на корисниците на статистички показатели за природното движење на населението во Република Македонија, а пред сè, во областа на здравството, социјалната заштита, образованието и науката. Посебен интерес за овие податоци имаат органите на државната управа и органите на единиците на локалната самоуправа заради нивно користење при утврдувањето и водењето на развојната политика.

Државниот завод за статистика им се заблагодарува на институциите и поединците кои дадоа придонес во прибирањето и обработката на податоците за природното движење на населението во Република Македонија.

Очекуваме дека оваа публикација ќе наиде на добар прием кај сите корисници.

Оценките и предлозите на корисниците ќе ги примиме со голема благодарност.


           
Датум на издавање: 21.07.2014
PDF:   Преземи ја публикацијата 988KB
Excel:   Преземи табели
  Податоците во објавенaтa публикација се бесплатни. При користење, ве молиме наведете го изворот
Број на страници: 117
ISBN: 978-608-227-155-2
ISSN: 1409-8997
Јазик: македонски и англиски


                                    


Цена во печатена форма:


 

 

 

 


© Државен завод за статистика