Skip Navigation LinksНасловна Публикации Публикација


 
Статистика на животна средина, 2007

 


Публикацијата содржи голем сет на индикатори за животна средина, кои се расположливи во овие и во други институции во Република Македонија и со кои се прикажува квалитетот на медиумите на животна средина (вода, воздух, почва), еколошките проблеми (осиромашување на озонскиот слој и климатските промени, заштитата на животната средина и губењето на биолошката разновидност, создавањето на отпад и управувањето со него) и креирањето на секторските политики (индикатори поврзани со земјоделството, шумарството, туризмот и инструментите на политиката за заштита на животната средина).

           
Датум на издавање: 01.12.2008
PDF:   Преземи ја публикацијата 6.75MB
 
  Податоците во објавенaтa публикација се бесплатни. При користење, ве молиме наведете го изворот
Број на страници: 157
ISBN: 978-9989-167-94-2
ISSN:
Јазик: македонски и англиски


                                    


Цена во печатена форма: 500 денари


 

 

 

 


© Државен завод за статистика