Skip Navigation LinksНасловна Публикации Публикација


 
Анкета за работната сила, 2009

 


Податоците за економски активното население, вработеноста и невработеноста се основните статистички информации неопходни за следење на промените на пазарот на трудот.

Државниот завод за статистика спроведува активности за градење на системот на информации за пазарот на трудот како предуслов за негова систематска анализа и оценка. Во таа насока, почнувајќи од 1996 година, се спроведува и Анкетата за работната сила. Во оваа публикација се содржани дефинитивните резултати од Анкетата за работната сила спроведена во 2009 година, со посебен осврт на резултатите за доживотно учење, како и серија на најчесто бараните податоци од Анкетата за работната сила. Содржината на публикацијата е презентирана во три дела. Во првиот дел се содржани концепциските и методолошките основи и резултатите од Анкетата за работната сила 2009 година, во вториот дел, методолошките основи и резултатите за доживотно учење за 2009 година и во третиот дел, серија на податоци и индикатори од Анкетата за работната сила, за периодот 2005-2009 година, како и податоци за стапките на активност по региони за периодот 2007-2009. Со методолошките објаснувања на некои поими и белези, како и на изворите на податоците и опфатноста на истражувањето, се овозможува полесно и правилно користење на податоците содржани во оваа публикација.
Државниот завод за статистика се надева дека со оваа публикација, подготвена двојазично, на македонски и на англиски јазик, на јавноста и на корисниците ќе им пружи многу податоци според разновидни белези, за вкупното население, работната сила и неактивното население во Република Македонија.


           
Датум на издавање: 09.07.2010
PDF:   Преземи ја публикацијата 601KB
 
  Податоците во објавенaтa публикација се бесплатни. При користење, ве молиме наведете го изворот
Број на страници: 80
ISBN: 978-9989-197-98-7
ISSN: 1409-8997
Јазик: македонски и англиски


                                    


Цена во печатена форма: 600 денари


 

 

 

 

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последна публикација

  Метаподатоци
  Анкета за работната сила, 2015 (АРС)
 


© Државен завод за статистика