Skip Navigation LinksНасловна Публикации Публикација


 
Анкета за работната сила, 2008

 


Податоците за економски активното население, вработеноста и невработеноста се основните статистички информации неопходни за следење на промените на пазарот на трудот.

Државниот завод за статистика спроведува активности за градење на системот на информации за пазарот на трудот како предуслов за негова систематска анализа и оценка.

Во таа насока, почнувајќи од 1996 година, се спроведува и Анкетата за работната сила.

Во оваа публикација се содржани дефинитивните резултати од Анкетата за работната сила, со посебен осврт на резултатите за доживотно учење, како и серија на најчесто бараните податоци од Анкетата за работната сила.

Содржината на публикацијата е презентирана во три дела.

Во првиот дел се содржани концепциските и методолошките основи и резултатите од Анкетата за работната сила 2008 година, во вториот дел, методолошките основи и резултатите за доживотно учење за 2008 година и во третиот дел, серија на податоци од Анкетата за работната сила, за периодот 2004 - 2008 година.

Во публикацијата се дадени методолошки објаснувања за некои поими и белези, за изворите на податоците и опфатноста на истражувањето, со цел да се овозможи полесно и правилно користење на податоците содржани во оваа публикација.


           
Датум на издавање: 09.08.2009
PDF:   Преземи ја публикацијата 585KB
 
  Податоците во објавенaтa публикација се бесплатни. При користење, ве молиме наведете го изворот
Број на страници: 75
ISBN: 978-9989-197-69-7
ISSN: 1409-8997
Јазик: македонски и англиски


                                    


Цена во печатена форма: 600 денари


 

 

 

 

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последна публикација

  Метаподатоци
  Анкета за работната сила, 2015 (АРС)
 


© Државен завод за статистика