Skip Navigation LinksНасловна Публикации Публикација


 
Анкета за работната сила, 2015

 


Во оваа публикација се содржани дефинитивните резултати од Анкетата за работната сила, со посебен
осврт на резултатите за доживотно учење, како и серија на најчесто бараните податоци од Анкетата за работната
сила .
Содржината на публикацијата е презентирана во три дела.
Во првиот дел се содржани концепциските и методолошките основи, во вториот дел е дадена анализaта
според главните економски индикатори и резултатите од Анкетата за работната сила, 2015 година, во третиот дел
е даден осврт на методолошките основи и резултатите за доживотното учење за 2015 година, во четвртиот дел е
прикажана серија на податоци и индикатори од Анкетата за работната сила за периодот 2011-2015 година, како и
податоци за стапките на активност по региони за периодот 2011-2015 година.
Целта на оваа публикација е со методолошките објаснувања на одредени поими и белези, за изворите на
податоците и опфатноста на истражувањето да се овозможи полесно и правилно користење на податоците сод-
ржани во неа.


           
Датум на издавање: 20.05.2016
PDF:   Преземи ја публикацијата 1.1Mb
Excel:   Преземи табели
  Податоците во објавенaтa публикација се бесплатни. При користење, ве молиме наведете го изворот
Број на страници: 132
ISBN: 978-608-227-224-5
ISSN:
Јазик: македонски и англиски


                                    


Цена во печатена форма:


 

 

 

 

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последна публикација

  Метаподатоци
  Анкета за работната сила, 2015 (АРС)
 


© Државен завод за статистика