Skip Navigation LinksНасловна Публикации Публикација


 
Запишани студенти во учебна година, 2008/2009

 


Државниот завод за статистика во овој Статистички преглед презентира податоци за запишаните студенти на факултетите и високите стручни школи во наставната 2008/2009 година, како и податоци за запишаните студенти во периодот 1948/49 до 2008/2009 година.

Во публикацијата е презентиран и дел за наставниот персонал (наставници и соработници) на факултетите и високите стручни школи во 2008/2009 година.

Податоците се добиени врз основа на спроведените редовни годишни истражувања за запишани студенти и за наставниот персонал на факултетите и високите стручни школи. Со обработката на извештаите се добиени агрегирани податоци за повеќе белези и тоа:

- за запишани студенти: годините на студирање на студентите, претходно завршената школска подготовка, возраста, изјаснувањето за припадност кон етничка заедница и државјанството, местото на постојано живеење итн.;

- за наставниот персонал: пол, возраст, припадност кон етничка заедница, научни квалификации и траење на работното време.


           
Датум на издавање: 04.05.2010
PDF:   Преземи ја публикацијата 948KB
 
  Податоците во објавенaтa публикација се бесплатни. При користење, ве молиме наведете го изворот
Број на страници: 121
ISBN: 978-9989-197-88-8
ISSN: 1409-8997
Јазик: македонски и англиски


                                    


Цена во печатена форма: 450 денари


 

 

 

 


© Државен завод за статистика