Skip Navigation LinksНасловна Публикации Публикација


 
Запишани студенти во учебна година, 2007/2008

 


Државниот завод за статистика во овој Статистички преглед презентира податоци за запишаните студенти на факултетите и високите стручни школи во наставната 2007/2008 година, како и податоци за запишаните студенти во периодот 1946/47 до 2007/2008 година.

Податоците се добиени врз основа на спроведеното редовно годишно истражување за запишани студенти на факултетите и високите стручни школи. Со обработката на индивидуалните извештаи се добиени агрегирани податоци за повеќе белези и тоа: годините на студирање на студентите, претходно завршената школска подготовка, возраста, изјаснувањето за припадност кон етничка заедница и државјанството, местото на постојано живеење итн.

Податоците се презентирани по видови школи, по отсеци - групи и насоки во рамките на високообразовните установи, па оттаму податоците можат да се споредуваат со претходните години и за подолг временски период.


           
Датум на издавање: 23.02.2009
PDF:   Преземи ја публикацијата 656KB
 
  Податоците во објавенaтa публикација се бесплатни. При користење, ве молиме наведете го изворот
Број на страници: 102
ISBN: 978-9989-197-38-3
ISSN: 1409-8997
Јазик: македонски и англиски


                                    


Цена во печатена форма: 450 денари


 

 

 

 


© Државен завод за статистика