Skip Navigation LinksНасловна Публикации Публикација


 
Запишани студенти во учебната година, 2014/2015

 


Државниот завод за статистика во овој Статистички преглед презентира податоци за запишаните студенти
на факултетите и високите стручни школи во наставната 2014/2015 година, како и податоци за запишаните студенти
во периодот 1971/1972 до 2014/2015година.
Во публикацијата е презентиран и дел за наставниот персонал (наставници и соработници) на факултетите
и високите стручни школи во учебната 2014/2015 година.
Податоците се добиени врз основа на спроведените редовни годишни истражувања за запишани студенти
и за наставниот персонал на факултетите и високите стручни школи. Со обработката на извештаите се добиени
агрегирани податоци за повеќе белези и тоа:
- за запишани студенти: годините на студирање на студентите, претходно завршената школска подготовка,
возраста, изјаснувањето за припадност кон етничка заедница и државјанството, местото на постојано
живеење итн.
- за наставниот персонал: пол, возраст, припадност кон етничка заедница, научни квалификации и траење
на работното време


           
Датум на издавање: 20.10.2015
PDF:   Преземи ја публикацијата 1,37 Mb
Excel:   Преземи табели
  Податоците во објавенaтa публикација се бесплатни. При користење, ве молиме наведете го изворот
Број на страници: 169
ISBN: 978-608-227-202-3
ISSN:
Јазик: македонски и англиски


                                    


Цена во печатена форма:


 

 

 

 


© Државен завод за статистика