Skip Navigation LinksНасловна Публикации Публикација


 
Основни и средни училишта на крајот на учебната година, 2014/2015

 


Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци за воспитно-образовниот процес во основното
и во средното образование што се добиени од редовните годишни статистички истражувања спроведени на крајот на
учебната 2014/2015 година во сите основни и средни училишта.
Публикацијата содржи податоци за бројот на основните училишта (редовни, специјални, за возрасни и за основните
уметнички училишта), нивната работа во смени, паралелки, ученици по пол и според припадноста кон етничка заедница,
ученици според постигнатиот успех, ученици кои завршиле училиште, како и податоци за кујни и библиотеки во училиштата.
Освен тоа, презентирани се бројни податоци за наставниците според видот на работниот однос, полот, националноста,
степенот на стручна подготовка, како и податоци за стручните работници.
Кај средните училишта (редовни и специјални), покрај бројот на училиштата, се презентираат и податоци за
паралелките, учениците по пол и според припадноста кон етничка заедница, струката, успехот, како и податоци за
завршените ученици според времетраењето на образовните програми, податоци за наставниците според видот на
работниот однос, националната припадност, како и податоци за стручните работници.
Публикацијата содржи и податоци за воспитно-образовниот процес во основното и во средното образование што
се изведува на албански, турски и српски јазик.


           
Датум на издавање: 01.06.2016
PDF:   Преземи ја публикацијата 645Kb
Excel:   Преземи табели
  Податоците во објавенaтa публикација се бесплатни. При користење, ве молиме наведете го изворот
Број на страници: 65
ISBN: 978-608-227-230-6
ISSN:
Јазик: македонски и англиски


                                    


Цена во печатена форма:


 

 

 

 


© Државен завод за статистика