Skip Navigation LinksНасловна Публикации Публикација


 
Основни и средни училишта на крајот на учебната година, 2016/2017

 


Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци за воспитно-образовниот процес во основното и во средното образование што се добиени од редовните годишни статистички истражувања спроведени на крајот на учебната 2016/2017 година во сите основни и средни училишта.
Публикацијата содржи податоци за бројот на основните училишта (редовни, специјални, за возрасни и за основните уметнички училишта), нивната работа во смени, паралелки, ученици по пол и според припадноста кон етничка заедница, ученици според постигнатиот успех, ученици кои завршиле училиште, како и податоци за кујни и библиотеки во училиштата.
Освен тоа, презентирани се бројни податоци за наставниците според видот на работниот однос, полот, националноста, степенот на стручна подготовка, како и податоци за стручните работници.
Кај средните училишта (редовни и специјални), покрај бројот на училиштата, се презентираат и податоци за
паралелките, учениците по пол и според припадноста кон етничка заедница, струката, успехот, како и податоци за
завршените ученици според времетраењето на образовните програми, податоци за наставниците според видот на
работниот однос, националната припадност, како и податоци за стручните работници.
Публикацијата содржи и податоци за воспитно-образовниот процес во основното и во средното образование што
се изведува на македонски, албански, турски, српски и бошњачки јазик.

Најновите податоци од оваа публикација се достапни во МакСтат база на податоци.

Ова е последно издание на публикацијата „Основни и средни училишта на крајот на учебната година, 2016/2017“. Најновите податоци се на располагање во МакСтат базата на податоци.

            
Датум на издавање: 30.05.2018
PDF:   Преземи ја публикацијата 786 KB
Excel:   Преземи табели
  Податоците во објавенaтa публикација се бесплатни. При користење, ве молиме наведете го изворот
Број на страници: 33
ISBN: 978-608-227-299-3
ISSN: 1409-8997
Јазик: македонски и англиски


                                    


Цена во печатена форма:


 

 

 

 


© Државен завод за статистика