Skip Navigation LinksНасловна Публикации Публикација


 
Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2010

 


Табелите за понудата и употребата на стоки и на услуги и input-output табелите се составен дел на ревидираниот Европски систем
на сметки (ESA 1995) и се користат како за статистички, така и за аналитички цели.
Државниот завод за статистика, следејќи ја потребата за хармонизирање со европскиот статистички систем, во 2004 година пристапи кон експериментално составување на табели за понуда и за употреба на стоки и на услуги за 2000 година, врз основа на методолошките концепти, дефиниции и класификации кои се препорачуваат во “Прирачникот за input-output табели“ на ЕУРОСТАТ. Табелите беа публикувани во 2006 година, во едицијата “Класификации, методологии, номенклатури и стандарди“, под броевите 3.8.6.01 и 3.8.6.02.
Во 2008 година беа публикувани табелите за понуда и за употреба за 2005 година во Статистички преглед кој стана редовно годишно издание на Секторот за национални сметки.
Во овој број на Статистичкиот преглед се презентирани табелите за понудата и употребата на стоки и на услуги во Република Македонија за 2010 година, по тековни цени.
За составување на табелите се користени сите расположливи податоци од статистичките истражувања кои ги спроведува Државниот завод за статистика и од административни извори.
Треба да се истакне дека базата на расположливи податоци многу влијае на квалитетот на резултирачките табели и со самото подобрување и збогатување на таа база соодветно ќе се развиваат и усовршуваат и табелите за понудата и употребата.


           
Датум на издавање: 03.06.2013
PDF:   Преземи ја публикацијата 1.81Mb
Excel:   Преземи табели
  Податоците во објавенaтa публикација се бесплатни. При користење, ве молиме наведете го изворот
Број на страници: 51
ISBN: 978-608-227-104-0
ISSN:
Јазик: македонски и англиски


                                    


Цена во печатена форма:


 

 

 

 

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последна публикација

  Метаподатоци
  Табели на понуда и на употреба, 2013 (ПУ)
 


© Државен завод за статистика