Skip Navigation LinksНасловна Публикации Публикација


 
Одржлив развој, 2012

 


Овoj статистички преглед претставува продолжение на напорите на Државниот завод за статистика за поддршка на концептот на одржлив развој во статистичка смисла на зборот.

Во него е претставен збогатен и ажуриран збир на расположливите индикатори во статистичкиот систем на Република Македонија, а во функција на одржливиот развој. Како концепт, одржливиот развој претставува развој што овозможува задоволување на потребите на сегашните, без да се загрози можноста за задоволување на потребите на идните генерации. Станува збор за индикатори од повеќестран карактер што ја одразуваат економската, социјалната, еколошката и, во извесна мера, институционалната димензија на одржливиот развој.

Концептот на изданието повторно ја следи структурата на збирот индикатори, дефиниран со Европската стратегија за одржлив развој. Индикаторите се пресметани врз основа на информациите со кои располага статистичкиот систем и со методологијата усогласена со онаа на Европската унија. Притоа, индикаторите само го прикажуваат трендот на одредена појава, без да се прејудицира одржливост или не.

И натаму, активностите на ДЗС ќе бидат насочени кон обезбедување на индикаторите со кои во моментов не се располага, особено во делот на индикаторите што се од значење за следење на реализацијата на националните приоритети на одржливиот развој.

Сите ваши предлози, сугестии и забелешки во насока на подобрување на квалитетот на изданието ќе бидат прифатени со задоволство.


           
Датум на издавање: 24.08.2012
PDF:   Преземи ја публикацијата 7.51MB
 
  Податоците во објавенaтa публикација се бесплатни. При користење, ве молиме наведете го изворот
Број на страници: 185
ISBN: 978-608-227-087-6
ISSN:
Јазик: македонски и англиски


                                    


Цена во печатена форма:


 

 

 

 

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последна публикација

  Метаподатоци
 


© Државен завод за статистика