Skip Navigation LinksНасловна Публикации Публикација


 
Одржлив развој, 2018

 


Во изминатиот период, Државниот завод за статистика континуирано вложуваше напори за продукција и интегрирање на сетот на индикатори кои претставуваа статистичка поддршка за следење на степенот на реализација на концептот за одржлив развој. Индикаторите се дефинирани во согласност со Европската стратегија за одржлив развој и се пресметани според стандардите на европската статистика што обезбедува нивна меѓународна споредливост.

Збогатен и ажуриран збир на расположливите статистички индикатори кои ги одразуваат трендовите на економската, социјалната, еколошката и институционалната димензија на одржливиот развој е прикажан и во ова најново но , последно издание на публикацијата на Државниот завод за статистика, „Одржлив развој“.

Имајќи предвид дека постојано ги следи и се усогласува со европските и глобалните иницијативи, во периодот што претстои, Државниот завод за статистика ќе воспостави нова рамка за следење на степенот на реализација на целите на одржливиот развој, дефинирани со Агендата 2030 на ООН.

Агендата 2030 година за одржлив развој, усвоена во септември 2015 година на Самитот на Обединетите нации за одржлив развој, е универзална; нејзините цели што треба да се постигнат до 2030 година ќе бидат имплементирани од страна на сите земји во светот. На балансиран начин ги комбинира трите димензии на одржливиот развој - економска, социјална и еколошка - испреплетени со 17 глобални цели и 169 цели коишто претставуваат нова рамка за креирање на политики во светот, во функција на искоренување на сите форми на сиромаштија, нееднаквост, зачувување на животната средина, обезбедување на просперитет и мир.

Со обезбедување на новата рамка за мониторинг, Државниот завод за статистика и во иднина ќе презема активности за подигање на свеста за значењето на одржливиот развој и ќе ги пресметува групите на индикатори, на национално ниво, со цел следење на напредокот на земјата кон постигнување на овие цели.


           
Датум на издавање: 07.09.2018
PDF:   Преземи ја публикацијата 16.2MB
 
  Податоците во објавенaтa публикација се бесплатни. При користење, ве молиме наведете го изворот
Број на страници: 193
ISBN: 978-608-227-308-2
ISSN:
Јазик: македонски и англиски


                                    


Цена во печатена форма:


 

 

 

 

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последна публикација

  Метаподатоци
 


© Државен завод за статистика