Skip Navigation LinksНасловна Публикации Публикација


 
Попис на просторот на високообразовните установи, 2017

 


Во публикацијата се презентирани резултатите од Пописот на просторот на високообразовните установи - факултети и високи стручни школи во Република Македонија, кој е спроведен електронски за прв пат во 2017 година.

Податоците се однесуваат на состојбата од 22 до 30 мај 2017 година.

Целта на Пописот е да се добијат податоци за расположливиот простор на факултетите и високите стручни школи во Република Македонија, за големината на просторот, неговата оптовареност со студенти, градежните карактеристики на зградите, колку факултети и високи стручни школи имаат опремени наставни простории и други простории, за бројот на амфитеатрите, предавалните, просториите со компјутерска опрема, лабораториите, библиотеките, читалните, како и податоци за земјиштето и неговото користење.

Податоците се прикажани во два дела: во првиот дел се прикажани податоци за просторот – зградите кои ги користат високообразовните установи во Република Македонија, додека во вториот дел се прикажани податоците за високообразовните установи – факултети и високи стручни школи во Република Македонија.

Во публикацијата не се прикажани податоците од Меѓународниот балкански универзитет – Скопје. Бараните податоци не беа доставени во предвидениот временски рок.

Очекуваме дека публикацијата ќе им даде на корисниците неопходни информации за анализи, планирања и подготовка на научни трудови за просторот на високообразовните установи во државата.


           
Датум на издавање: 30.04.2018
PDF:   Преземи ја публикацијата 908KB
Excel:   Преземи табели
  Податоците во објавенaтa публикација се бесплатни. При користење, ве молиме наведете го изворот
Број на страници: 95
ISBN: 978-608-227-293-1
ISSN: 1409-8997
Јазик: македонски и англиски


                                    


Цена во печатена форма:


 

 

 

 

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последна публикација

  Метаподатоци
 


© Државен завод за статистика