Skip Navigation LinksНасловна Публикации Публикација


 
Миграциите во Република Северна Македонија - Профил на земјата 2021, 2021

 


Миграцискиот профил е алатка на државата, подготвена со широка вклученост на владини институции и невладини засегнати страни, за подобрување на кохерентноста на политиките, креирање на политики базирани на докази и интегрирање на миграцијата во планирањето на развојот. Миграцискиот профил на Република Северна Македонија (2021) е подготвен согласно со образецот на ИОМ за креирање на миграциски профил во Миграциски профили: Искористете го најдоброто од процесот,1 придружен со Практичен водич, за развивање ваков документ. Овој образец е наменет да се користи како флексибилна алатка, односно како предлограмка, кој е еден вид „мени на опции“, а не како ригидна структура што мора доследно да се следи. Оттаму, при конципирањето на содржината на овој документ се имаа предвид спецификите на миграциските движења од и во Република Северна Македонија, особено во делот на надворешните миграции, за да ги надополни расположливите статистички податоци од домашни и странски извори.            
Датум на издавање: 22.08.2023
PDF:   Преземи ја публикацијата 2,33
 
  Податоците во објавенaтa публикација се бесплатни. При користење, ве молиме наведете го изворот
Број на страници: 137
ISBN: /
ISSN: /
Јазик: македонски и англиски


                                    


Цена во печатена форма:


 

 

 

 

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последна публикација

  Метаподатоци
 


© Државен завод за статистика