Skip Navigation LinksНасловна Публикации Сите од бараната публикација
    
Публикација:   Структура и типологија на земјоделските стопанства


28.12.2017, Структура и типологија на земјоделските стопанства  2016   
09.04.2015, Типологија и структура на замјоделските стопанства  2013   
02.06.2014, Структура на земјоделските стопанства  2013 - претходни податоци   Публикации во областа: Структура на земјоделските стопанства

Структура на земјоделските стопанства
Типологија на земјоделските стопанства
Структура и типологија на земјоделските стопанства
           

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последнa публикација
 © Државен завод за статистика