Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
19.07.2024 Демографија на претпријатија2022 одложено oд 28.06.2024
23.07.2024 Домови-интернати за ученици и студенти2023
23.07.2024 Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен05.2024
23.07.2024 Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен05.2024
25.07.2024 Енергија, месечни податоци - претходни податоци05.2024
29.07.2024 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 06.2024
31.07.2024 Индекси на индустриското производство06.2024
31.07.2024 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци06.2024
31.07.2024 Месечен статистички извештај  
01.08.2024 Индекси на бројот на работниците во индустријата06.2024
05.08.2024 Стоковна размена со странство - претходни податоци01-06.2024
05.08.2024 Индекси на цените во угостителството07.2024
07.08.2024 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало07.2024
09.08.2024 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари06.2024
09.08.2024 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно06.2024
09.08.2024 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)06.2024
12.08.2024 Туризам06.2024
15.08.2024 Индекси на прометот во индустријата06.2024
15.08.2024 Вредност на договорени и извршени градежни работи во странствоII.2024
15.08.2024 Индекси на цените во земјоделството07.2024
12345678

© Државен завод за статистика