Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
22.03.2023 Основни и средни училишта на крајот на учебната година2021/2022 одложено одложено
24.03.2023 Енергија, месечни податоци - претходни податоци1.2023
24.03.2023 Број на активни деловни субјекти2021
27.03.2023 Магистри на науки и специјалисти2022
27.03.2023 Доктори на науки2022
28.03.2023 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 02.2023
29.03.2023 Основни и средни училишта на почетокот на учебната година2022/2023
30.03.2023 Земјоделски површини и растително производство2022
30.03.2023 Цени на електрична енергија и природен гас07-12.2022
31.03.2023 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци02.2023
31.03.2023 Месечен статистички извештај  
31.03.2023 Број на добиток2022
31.03.2023 Добиточно производство2022
31.03.2023 Индекси на индустриското производство02.2023
31.03.2023 Економски сметки во земјоделството, по тековни цени2021
03.04.2023 Индекси на бројот на работниците во индустријата02.2023
05.04.2023 Индекси на цените во угостителството03.2023
07.04.2023 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало3.2023
07.04.2023 Стоковна размена со странство - претходни податоци01-02.2023
10.04.2023 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари02.2023
12345678910...

© Државен завод за статистика