Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
02.10.2023 Индекси на бројот на работниците во индустријата08.2023
02.10.2023 Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти2023
05.10.2023 Индекси на цените во угостителството09.2023
06.10.2023 Даноци во животна средина2021
06.10.2023 Стоковна размена со странство - претходни податоци01-08.2023
09.10.2023 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало9.2023
10.10.2023 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари08.2023
10.10.2023 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно08.2023
10.10.2023 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)08.2023
13.10.2023 Индекси на прометот во индустријата08.2023
13.10.2023 Издадени одобренија за градење08.2023
13.10.2023 Туризам08.2023
16.10.2023 Користење на информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединци2023
16.10.2023 Индекси на цените во земјоделството09.2023
19.10.2023 Енергетски биланс - дефинитивни податоци2021
19.10.2023 Статистички годишник 
20.10.2023 Енергетски биланс - претходни податоци2022
20.10.2023 Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен08.2023
20.10.2023 Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен08.2023
25.10.2023 Енергија, месечни податоци - претходни податоци8.2023
12345

© Државен завод за статистика