+A   |  -A
Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
21.04.2021 Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен02.2021
21.04.2021 Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен02.2021
22.04.2021 Наставници и соработници во наставата во високообразовните установи2020/2021
22.04.2021 Комунален отпад01-12.2020
26.04.2021 Енергија, месечни податоци - претходни податоци02.2021
28.04.2021 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 03.2021
29.04.2021 Број на добиток2020
29.04.2021 Добиточно производство2020
29.04.2021 Месечен статистички извештај 04.2021
29.04.2021 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци03.2021
29.04.2021 Индекси на индустриското производство03.2021
29.04.2021 Индекси на бројот на работниците во индустријата03.2021
29.04.2021 Деловни услуги 2019
06.05.2021 Индекси на цените во угостителството04.2021
06.05.2021 Стоковна размена со странство - претходни податоци01-03.2021
07.05.2021 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало04.2021
10.05.2021 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно03.2021
10.05.2021 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари03.2021
10.05.2021 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)03.2021
11.05.2021 Такси-превоз на патници2020
12345678910...Инфографици:
ИнфографикДатум
Светски ден на борбата против ракот04.02.2020
Меѓународен ден на жената08.03.2020
Светски ден на здравјето 07.04.2020
Ден на микро, мали и средни претпријатија27.06.2020
Светски ден на населението11.07.2020
Почеток на учебна година01.09.2020
Светски ден на наставниците05.10.2020
Светски ден на статистиката20.10.2020
Светски ден на детето20.11.2020


© Државен завод за статистика