Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
12.04.2024 Издадени одобренија за градење02.2024
12.04.2024 Туризам02.2024
15.04.2024 Индекси на цените во земјоделството03.2024
17.04.2024 Индекси на прометот во индустријата02.2024
19.04.2024 Наставници и соработници во наставата во високообразовните установи2023/2024
22.04.2024 Комунален отпад2023
23.04.2024 Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен02.2024
23.04.2024 Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен02.2024
25.04.2024 Енергија, месечни податоци - претходни податоци02.2024
26.04.2024 Стоковна размена со странство - дефинитивни податоци01-12.2022
29.04.2024 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 03.2024
30.04.2024 Индекси на индустриското производство03.2024
30.04.2024 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци03.2024
30.04.2024 Месечен статистички извештај  
02.05.2024 Индекси на бројот на работниците во индустријата03.2024
07.05.2024 Индекси на цените во угостителството04.2024
07.05.2024 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало04.2024
07.05.2024 Стоковна размена со странство - претходни податоци01-03.2024
10.05.2024 Издадени одобренија за градење03.2024
10.05.2024 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)03.2024
12345678910...

© Државен завод за статистика