+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Прибирање податоци - обрасци

   

          Обрасци  Почитувани,
На оваа страница се наоѓаат обрасци кои вие можете да ги преземете.
Изберете содржина.


 
 • Население и социјални статистики

 • Економија и финансии

 • Приходи, потрошувачка и цени

 • Земјоделство

 • Индустрија, градежништво и енергија

 • Транспорт, туризам, трговија и други услуги

 • Повеќедоменски статистики

 • Области со обрасци од Економија и финансии се подолу наведените.
  Избери понудена област:
   
 • Инвестиции


 • Наслов на образецотШифра
  Упатство за пополнување на тримесечен извештај за пресметка на додадената вредност и инвестициите во основни средства за нефинансиските деловни субјектиДВ.КВ.ИН
  Инвестиции во основни средстваИНВ.01
  Инвестиции во основни средства - упатствоИНВ.01
  Годишен извештај за пресметка на додадената вредност за нефинансиските деловни субјектиДВ.01
  Тримесечен извештај за пресметка на додадената вредност и инвестициите во основни средства за нефинансиските деловни субјектиДВ.КВ.ИН
       © Државен завод за статистика