Skip Navigation LinksНасловна Прибирање податоци - обрасци

   

          Обрасци  Почитувани,
На оваа страница се наоѓаат обрасци кои вие можете да ги преземете.
Изберете содржина.


 
 • Население и социјални статистики

 • Економија и финансии

 • Приходи, потрошувачка и цени

 • Земјоделство

 • Индустрија, градежништво и енергија

 • Транспорт, туризам, трговија и други услуги

 • Повеќедоменски статистики

 • Области со обрасци од Приходи, потрошувачка и цени се подолу наведените.
  Избери понудена област:
   
 • Животен стандард
 • Пазар на труд
 • Цени


 • Наслов на образецотШифра
  Месечен извештај за цените на репродукциониот материјал, средства за работа и услугите извршени во земјоделството - семињаЗЕ.Ц. И/1
  Месечен извештај за цените на репродукциониот материјал, средства за работа и услугите извршени во земјоделството - ѓубриваЗЕ.Ц. И/3
  Месечен извештај за цените на репродукциониот материјал, средства за работа и услугите извршени во земјоделството - добиточна хранаЗЕ.Ц. И/5
  Месечен извештај за цените на производителите на земјоделски производи - жита, маслодајни семиња и плодови, фуражни растенијаЗЕ.Ц. А/1
  Месечен извештај за цените на производителите на земјоделски производи - зеленчук и печуркиЗЕ.Ц. А/2
  Месечен извештај за цените на репродукциониот материјал, средства за работа и услугите извршени во земјоделството - средства за заштита на растенијатаЗЕ.Ц. И/4
  Месечен извештај за цените на репродукциониот материјал, средства за работа и услугите извршени во земјоделството - услугиЗЕ.Ц. И/6
  Месечен извештај за цените на репродукциониот материјал, средства за работа и услугите извршени во земјоделството - земјоделски машини и опремаЗЕ.Ц. И/7
  Месечен извештај за цените на производителите на земјоделски производи - овошје и грозјеЗЕ.Ц. А/3
  Месечен извештај за цените на производителите на земјоделски производи - винаЗЕ.Ц. А/4
  Месечен извештај за цените на производителите на земјоделски производи - тутунЗЕ.Ц. А/5
  Месечен извештај за цените на производителите на земјоделски производи - добиток за колење и приплодЗЕ.Ц. А/7
  Месечен извештај за цените на производителите на земјоделски производи - јајца, живина, волна, кожаЗЕ.Ц. А/8
  Месечен извештај за цените на производителите на земјоделски производи - млеко и млечни производиЗЕ.Ц. А/9
  Месечен извештај за увозни цениЦ.увоз
  Месечен извештај за продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазарЦ.41дома
  Месечен извештај за извозни цени (Продажни цени на производителите на индустриски производи на странски пазари)Ц.извоз
  Извештај за набавни цени на репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите во земјоделствотоЦ.52
       © Државен завод за статистика