Skip Navigation LinksНасловна Прибирање податоци - обрасци

   

          Обрасци  Почитувани,
На оваа страница се наоѓаат обрасци кои вие можете да ги преземете.
Изберете содржина.


 
 • Население и социјални статистики

 • Економија и финансии

 • Приходи, потрошувачка и цени

 • Земјоделство

 • Индустрија, градежништво и енергија

 • Транспорт, туризам, трговија и други услуги

 • Повеќедоменски статистики

 • Области со обрасци од Земјоделство се подолу наведените.
  Избери понудена област:
   
 • Растително производство
 • Сточарство и рибарство
 • Шумарство


 • Наслов на образецотШифра
  Месечен извештај за прометот на земјоделски производи на пазаротТРГ.13
  Месечен извештај за откуп на земјоделски производи од индивидуалните земјоделски производителиЗЕ.ТРГ.31
  Месечен извештај за продажба на земјоделски производи од сопствено производство на претпријатијата и земјоделските задругиЗЕ.ТРГ.33
  Извештај за површините и насадите на крајот на пролетната сеидбаЗЕ.22а
  Извештај за површините и насадите на крајот на пролетната сеидбаЗЕ.22б
  Годишен извештај за производство на зеленчук и цвеќе во заштитен просторЗЕ.23
  Годишен извештај за сурово млеко и добиени млечни производи во млекаритеМЛЕКО.01
  Годишен извештај за сурово кравјо млеко и добиени млечни производи во млекаритеМЛЕКО.02
  Извештај за оствареното производство од рани посеви и овошјеЗЕ.32а
  Извештај за оствареното производство од рани посеви и овошјеЗЕ.32б
  Извештај за оствареното производство од доцните посеви и овошја и лозјаЗЕ.33а
  Извештај за оствареното производство од доцните посеви и овошја и лозјаЗЕ.33б
       © Државен завод за статистика