+A   |  -A
Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Показатели од половите статистики во Република Македонија 25.05.2022
Расположливи средства според видови на приходи и тип на домаќинство, по години 25.05.2022
Употребени средства според намената на потрошувачката, по COICOP класификација и тип на домаќинство, по години 25.05.2022
Структура на снабденоста на домаќинствата со трајни добра, по тип на домаќинство, по години 25.05.2022
Количества на артикли за лична потрошувачка, по тип на домаќинство, по години 25.05.2022
Сиромашни домаќинства кои поседуваат трајни добра, во урбани и во рурални средини, по години 25.05.2022
Проблеми во станот и околината, во урбани и во рурални средини, по години 25.05.2022
Вкупен расположлив приход на домаќинствата според видови на приход, просек по домаќинство, во денари и структура 25.05.2022
Вкупен расположлив приход на домаќинствата, по видови и по квинтили, просек по домаќинство, по години 25.05.2022
Домаќинства кои поседуваат трајни добра, во урбани и во рурални средини, по години 25.05.2022
Вид на станот, во урбани и во рурални средини, по години 25.05.2022
Дистрибуција на домаќинствата во зависност од субјективното мислење дали вкупните месечни приходи ги задоволуваат потребите, во урбани и во рурални средини, по години 25.05.2022
Просечно исплатена бруто-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци 23.05.2022
Просечно исплатена нето-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци 23.05.2022
Промет на патници, товар и пошта на аеродромите, месечно 23.05.2022
 © Државен завод за статистика