Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Индекси на цените на мало и на трошоците на животот

02.01.2014   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, декември 2013
02.12.2013   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, ноември 2013
01.11.2013   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, октомври 2013
01.10.2013   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, септември 2013
02.09.2013   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, август 2013
01.08.2013   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, јули 2013
01.07.2013   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, јуни 2013
03.06.2013   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, мај 2013
02.05.2013   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, април 2013
01.04.2013   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, март 2013
01.03.2013   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, февруари 2013
12.02.2013   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, јануари 2013
02.01.2013   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот,декември 2012 - коригирано соопштение
03.12.2012   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, ноември 2012
01.11.2012   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, октомври 2012
01.10.2012   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, септември 2012
03.09.2012   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, август 2012
01.08.2012   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот,јули 2012
02.07.2012   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, јуни 2012
04.06.2012   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, мај 2012
02.05.2012   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, април 2012
02.04.2012   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, март 2012
01.03.2012   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, февруари 2012
21.02.2012   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, јануари 2012
03.01.2012   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, декември 2011
01.12.2011   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, ноември 2011
01.11.2011   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, октомври 2011
03.10.2011   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, септември 2011
01.09.2011   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, август 2011
01.08.2011   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, јули 2011
01.07.2011   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, јуни 2011
01.06.2011   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, мај 2011
03.05.2011   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, април 2011
01.04.2011   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, март 2011
01.03.2011   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, февруари 2011
14.02.2011   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, јануари 2011
03.01.2011   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, декември 2010
01.12.2010   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, ноември 2010
01.11.2010   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, октомври 2010
01.10.2010   Индекси на цените на мало и на трошоците на животот, септември 2010
01.09.2010   Индексот на цените на мало во август 2010, во споредба со јули 2010, е повисок за 0.2%, а индексот на трошоците на животот е повисок за 0.1%
03.08.2010   Индексот на цените на мало во јули 2010, во споредба со јуни 2010, е понизок за 0.1%, а индексот на трошоците на животот е понизок за 0.4%
01.07.2010   Индексот на цените на мало во јуни 2010, во споредба со мај 2010, е на истото ниво, а индексот на трошоците на животот е повисок за 0.2%
01.06.2010   Индексот на цените на мало во мај 2010, во споредба со април 2010, е понизок за 0.3%, а индексот на трошоците на животот е понизок за 0.6%
03.05.2010   Индексот на цените на мало во април 2010, во споредба со март 2010, е повисок за 0.8%, а индексот на трошоците на животот е повисок за 0.6%
01.04.2010   Индексот на цените на мало во март 2010, во споредба со февруари 2010, е повисок за 0.4%, а индексот на трошоците на животот е повисок за 0.5%
01.03.2010   Индексот на цените на мало во февруари 2010, во споредба со јануари 2010, е повисок за 0.3%, а индексот на трошоците на животот е повисок за 0.4%
12.02.2010   Индексот на цените на мало во јануари 2010, во споредба со декември 2009, е повисок за 1.2%, а индексот на трошоците на животот е повисок за 0.7%


Следни соопштенија од областа: Цени
  Останати соопштенија од областа:   Цени

Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар
Индекси на цените во угостителството
Индекси на цените на мало и на трошоците на животот
Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало
Индекси на цените во земјоделството
Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоци
Цени на земјоделските производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно
Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување
Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)


© Државен завод за статистика