Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоци

15.02.2024   Откуп и продажба на земјоделски производи, четврто тримесечје од 2023 година
15.11.2023   Откуп и продажба на земјоделски производи, трето тримесечје од 2023 година
15.08.2023   Откуп и продажба на земјоделски производи, второ тримесечје од 2023 година
15.05.2023   Откуп и продажба на земјоделски производи, прво тримесечје од 2023 година
15.02.2023   Откуп и продажба на земјоделски производи, четвртото тримесечје од 2022 година
14.11.2022   Откуп и продажба на земјоделски производи, третото тримесечје од 2022 година
15.08.2022   Откуп и продажба на земјоделски производи, второ тримесечје од 2022 година
16.05.2022   Откуп и продажба на земјоделски производи, прво тримесечје од 2022 година
14.02.2022   Откуп и продажба на земјоделски производи, четврто тримесечје од 2021 година
15.11.2021   Откуп и продажба на земјоделски производи, трето тримесечје од 2021 година
16.08.2021   Откуп и продажба на земјоделски производи, второ тримесечје од 2021 година
17.05.2021   Откуп и продажба на земјоделски производи, прво тримесечје од 2021 година
15.02.2021   Откуп и продажба на земјоделски производи, четврто тримесечје од 2020 година
16.11.2020   Откуп и продажба на земјоделски производи, трето тримесечје од 2020 година
17.08.2020   Откуп и продажба на земјоделски производи, второ тримесечје од 2020 година
15.05.2020   Откуп и продажба на земјоделски производи, прво тримесечје од 2020 година
14.02.2020   Откуп и продажба на земјоделски производи, четврто тримесечје од 2019 година
15.11.2019   Откуп и продажба на земјоделски производи, трето тримесечје од 2019 година
15.08.2019   Откуп и продажба на земјоделски производи, второ тримесечје од 2019 година
15.05.2019   Откуп и продажба на земјоделски производи, прво тримесечје 2019
15.02.2019   Откуп и продажба на земјоделски производи, четврто тримесечје од 2018 година
15.11.2018   Откуп и продажба на земјоделски производи, трето тримесечје од 2018 година
15.08.2018   Откуп и продажба на земјоделски производи, второ тримесечје од 2018 година
15.05.2018   Откуп и продажба на земјоделски производи, прво тримесечје од 2018 година
15.02.2018   Откуп и продажба на земјоделски производи, четврто тримесечје од 2017 година
14.11.2017   Откуп и продажба на земјоделски производи, трето тримесечје од 2017 година
14.08.2017   Откуп и продажба на земјоделски производи, второ тримесечје од 2017 година
16.05.2017   Откуп и продажба на земјоделски производи, прво тримесечје од 2017 година
16.02.2017   Откуп и продажба на земјоделски производи, четврто тримесечје од 2016 година
15.11.2016   Откуп и продажба на земјоделски производи, трето тримесечје од 2016 година
15.08.2016   Откуп и продажба на земјоделски производи, второ тримесечје од 2016
13.05.2016   Откуп и продажба на земјоделски производи, прво тримесечје од 2016
16.02.2016   Откуп и продажба на земјоделски производи, четврто тримесечје од 2015
20.11.2015   Откуп и продажба на земјоделски производи, трето тримесечје од 2015
20.08.2015   Откуп и продажба на земјоделски производи, второ тримесечје од 2015
20.05.2015   Откуп и продажба на земјоделски производи, прво тримесечје од 2015
10.02.2015   Откуп и продажба на земјоделски производи, декември 2014
13.01.2015   Откуп и продажба на земјоделски производи, ноември 2014
10.12.2014   Откуп и продажба на земјоделски производи, октомври 2014
11.11.2014   Откуп и продажба на земјоделски производи, септември 2014
10.10.2014   Откуп и продажба на земјоделски производи, август 2014
12.09.2014   Откуп и продажба на земјоделски производи, јули 2014
08.08.2014   Откуп и продажба на земјоделски производи, јуни 2014
11.07.2014   Откуп и продажба на земјоделски производи, мај 2014
10.06.2014   Откуп и продажба на земјоделски производи, април 2014
09.05.2014   Откуп и продажба на земјоделски производи, март 2014
11.04.2014   Откуп и продажба на земјоделски производи, февруари 2014
11.03.2014   Откуп и продажба на земјоделски производи, јануари 2014
11.02.2014   Откуп и продажба на земјоделски производи, декември 2013
13.01.2014   Откуп и продажба на земјоделски производи, ноември 2013
10.12.2013   Откуп и продажба на земјоделски производи, октомври 2013
11.11.2013   Откуп и продажба на земјоделски производи, септември 2013
10.10.2013   Откуп и продажба на земјоделски производи, август 2013
10.09.2013   Откуп и продажба на земјоделски производи, јули 2013
12.08.2013   Откуп и продажба на земјоделски производи, јуни 2013
12.07.2013   Откуп и продажба на земјоделски производи, мај 2013
10.06.2013   Откуп и продажба на земјоделски производи, април 2013
10.05.2013   Откуп и продажба на земјоделски производи, март 2013
12.04.2013   Откуп и продажба на земјоделски производи, февруари 2013
11.03.2013   Откуп и продажба на земјоделски производи во јануари 2013
11.02.2013   Откуп и продажба на земјоделски производи, декември 2012
11.01.2013   Откуп и продажба на земјоделски производи, ноември 2012
10.12.2012   Откуп и продажба на земјоделски производи, октомври 2012
12.11.2012   Откуп и продажба на земјоделски производи, септември 2012
10.10.2012   Откуп и продажба на земјоделски производи, август 2012
10.09.2012   Откуп и продажба на земјоделски производи, јули 2012
06.08.2012   Откуп и продажба на земјоделски производи, јуни 2012 година
09.07.2012   Откуп и продажба на земјоделски производи, мај 2012
11.06.2012   Откуп и продажба на земјоделски производи, април 2012
11.05.2012   Откуп и продажба на земјоделски производи, март 2012
09.04.2012   Откуп и продажба на земјоделски производи, февруари 2012
12.03.2012   Откуп и продажба на земјоделски производи во јануари 2012
13.02.2012   Откуп и продажба на земјоделски производи во декември 2011
12.01.2012   Откуп и продажба на земјоделски производи, ноември 2011
12.12.2011   Вкупен откуп и продажба на земјоделски производи, октомври 2011
09.11.2011   Вкупен откуп и продажба на земјоделски производи, септември 2011
10.10.2011   Вкупен откуп и продажба на земјоделски производи, август 2011
12.09.2011   Вкупен откуп и продажба на земјоделски производи, јули 2011
09.08.2011   Вкупен откуп и продажба на земјоделски производи, јуни 2011 година
11.07.2011   Вкупен откуп и продажба на земјоделски производи, мај 2011
13.06.2011   Вкупен откуп и продажба на земјоделски производи, април 2011
09.05.2011   Вкупен откуп и продажба на земјоделски производи, март 2011
11.04.2011   Вкупен откуп и продажба на земјоделски производи, февруари 2011
15.03.2011   Вредност на вкупниот откуп и продажба на земјоделски производи, јануари 2011
10.02.2011   Откуп и продажба на земјоделски производи во декември 2010
11.01.2011   Откуп и продажба на земјоделски производи во ноември 2010
10.12.2010   Откуп и продажба на земјоделски производи во октомври 2010 година
08.11.2010   Откуп и продажба на земјоделски производи во септември 2010 година
08.10.2010   Вредноста на вкупниот откуп и на продажбата на земјоделски производи во август 2010, во споредба со август 2009, е зголемена за 9.6%
07.09.2010   Вредноста на вкупниот откуп и продажба на земјоделските производи во јули 2010, во споредба со јули 2009, е зголемена за 11.6%
09.08.2010   Вредноста на вкупниот откуп и на продажбата на земјоделски производи во јуни 2010, во споредба со јуни 2009, е зголемена за 3.7%
08.07.2010   Вредноста на вкупниот откуп и на продажбата на земјоделски производи во мај 2010, во споредба со мај 2009, е намалена за 15.0%
08.06.2010   Вредноста на вкупниот откуп и продажбата на земјоделските производи во април 2010, во споредба со април 2009, е намалена за 3.8%
07.05.2010   Вредноста на вкупниот откуп и продажба на земјоделските производи во март 2010, во споредба со март 2009, е зголемена за 199.0%
07.04.2010   Вредноста на вкупниот откуп и продажба на земјоделските производи во февруари 2010 во споредба со февруари 2009 е зголемена за 69.1%
09.03.2010   Вредноста на вкупниот откуп и продажбата на земјоделски производи во јануари 2010, во споредба со јануари 2009, е намалена за 58.6%


Следни соопштенија од областа: Цени
  Останати соопштенија од областа:   Цени

Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар
Индекси на цените во угостителството
Индекси на цените на мало и на трошоците на животот
Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало
Индекси на цените во земјоделството
Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоци
Цени на земјоделските производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно
Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување
Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)
Индекси на цени на услуги за товарен патен транспорт и услуги за преселување, цени на бежични телекомуникациски услуги и цени на поштенски и курирски услуги


© Државен завод за статистика