Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Обем на стоковната размена со странство

17.05.2024   Стоковна размена со странство, јануари – декември 2022 година - дефинитивни податоци -
07.05.2024   Стоковна размена со странство, јануари – март 2024 година
05.04.2024   Стоковна размена со странство, јануари – февруари 2024 година
07.03.2024   Стоковна размена со странство, јануари 2024 година
08.02.2024   Стоковна размена со странство, јануари – декември 2023 година
09.01.2024   Стоковна размена со странство, јануари – ноември 2023 година
07.12.2023   Стоковна размена со странство, јануари – октомври 2023 година
07.11.2023   Стоковна размена со странство, јануари – септември 2023 година
06.10.2023   Стоковна размена со странство, јануари – август 2023 година
07.09.2023   Стоковна размена со странство, јануари – јули 2023 година
04.08.2023   Стоковна размена со странство, јануари – јуни 2023 година
06.07.2023   Стоковна размена со странство, јануари – мај 2023 година
07.06.2023   Стоковна размена со странство, јануари – април 2023 година
05.05.2023   Стоковна размена со странство, јануари – март 2023 година
28.04.2023   Стоковна размена со странство, јануари – декември 2021 година - дефинитивни податоци -
07.04.2023   Стоковна размена со странство, јануари – февруари 2023 година
07.03.2023   Стоковна размена со странство, јануари 2023 година
08.02.2023   Стоковна размена со странство, јануари – декември 2022 година
09.01.2023   Стоковна размена со странство, јануари – ноември 2022 година
07.12.2022   Стоковна размена со странство, јануари – октомври 2022 година
07.11.2022   Стоковна размена со странство, јануари – септември 2022 година
07.10.2022   Стоковна размена со странство, јануари – август 2022 година
07.09.2022   Стоковна размена со странство, јануари-јули 2022 година
05.08.2022   Стоковна размена со странство, јануари – јуни 2022 година
06.07.2022   Стоковна размена со странство, јануари – мај 2022 година
07.06.2022   Стоковна размена со странство, јануари – април 2022 година
06.05.2022   Стоковна размена со странство, јануари – март 2022 година
28.04.2022   Стоковна размена со странство, јануари – декември 2020 година - дефинитивни податоци
07.04.2022   Стоковна размена со странство, јануари – февруари 2022 година
08.03.2022   Стоковна размена со странство, јануари 2022 година
08.02.2022   Стоковна размена со странство, јануари – декември 2021 година
10.01.2022   Стоковна размена со странство, јануари-ноември 2021 година
07.12.2021   Стоковна размена со странство, јануари – октомври 2021 година
05.11.2021   Стоковна размена со странство, јануари – септември 2021 година
07.10.2021   Стоковна размена со странство, јануари – август 2021 година
07.09.2021   Стоковна размена со странство, јануари-јули 2021 година
05.08.2021   Стоковна размена со странство, јануари – јуни 2021 година
06.07.2021   Стоковна размена со странство, јануари – мај 2021 година
07.06.2021   Стоковна размена со странство, јануари – април 2021 година
06.05.2021   Стоковна размена со странство, јануари-март 2021
28.04.2021   Стоковна размена со странство, јануари – декември 2019 година - дефинитивни податоци -
07.04.2021   Стоковна размена со странство, јануари-февруари 2021
08.03.2021   Стоковна размена со странство, јануари 2021 година
08.02.2021   Стоковна размена со странство, јануари ‒ декември 2020 година
08.01.2021   Стоковна размена со странство, јануари – ноември 2020 година
07.12.2020   Стоковна размена со странство, јануари – октомври 2020 година
06.11.2020   Стоковна размена со странство, јануари - септември 2020 година
06.10.2020   Стоковна размена со странство, јануари ‒ август 2020 година
07.09.2020   Стоковна размена со странство, јануари ‒ јули 2020 година
06.08.2020   Стоковна размена со странство, јануари ‒ јуни 2020 година
07.07.2020   Стоковна размена со странство, јануари - мај 2020 година
08.06.2020   Стоковна размена со странство, јануари - април 2020 година
05.05.2020   Стоковна размена со странство, јануари ‒ март 2020 година
07.04.2020   Стоковна размена со странство, јануари-февруари 2020 година
06.03.2020   Стоковна размена со странство, јануари 2020 година
28.02.2020   Стоковна размена со странство, јануари − декември 2018 година - дефинитивни податоци
05.02.2020   Стоковна размена со странство, јануари – декември 2019 година
08.01.2020   Стоковна размена со странство, јануари – ноември 2019 година
05.12.2019   Стоковна размена со странство, јануари – октомври 2019
05.11.2019   Стоковна размена со странство, јануари – септември 2019 година
04.10.2019   Стоковна размена со странство, јануари – август 2019
12.09.2019   Стоковна размена со странство, јануари – јули 2019
06.08.2019   Стоковна размена со странство, јануари – јуни 2019
04.07.2019   Стоковна размена со странство, јануари – мај 2019
05.06.2019   Стоковна размена со странство, јануари – април 2019
06.05.2019   Стоковна размена со странство, јануари – март 2019
04.04.2019   Стоковна размена со странство, јануари – февруари 2019
05.03.2019   Стоковна размена со странство, јануари 2019 година
25.02.2019   Стоковна размена со странство, јануари – декември 2017 година
05.02.2019   Стоковна размена со странство, јануари − декември 2018 година
04.01.2019   Стоковна размена со странство, јануари – ноември 2018 година
05.12.2018   Стоковна размена со странство, јануари – октомври 2018 година
05.11.2018   Стоковна размена со странство, јануари - септември 2018
04.10.2018   Стоковна размена со странство, јануари - август 2018
04.09.2018   Стоковна размена со странство, јануари – јули 2018 година
06.08.2018   Стоковна размена со странство, јануари – јуни 2018 година
04.07.2018   Стоковна размена со странство, јануари – мај 2018 година
04.06.2018   Стоковна размена со странство, јануари - април 2018
04.05.2018   Стоковна размена со странство, јануари – март 2018 година
04.04.2018   Стоковна размена со странство, јануари – февруари 2018 година
22.03.2018   Стоковна размена со странство, јануари - декември 2016
05.03.2018   Стоковна размена со странство, јануари 2018 година
05.02.2018   Стоковна размена со странство, јануари-декември 2017
05.01.2018   Стоковна размена со странство, јануари-ноември 2017
05.12.2017   Стоковна размена со странство, јануари-октомври 2017
03.11.2017   Стоковна размена со странство, јануари-септември 2017
04.10.2017   Стоковна размена со странство, јануари-август 2017
05.09.2017   Стоковна размена со странство, јануари - јули 2017
04.08.2017   Стоковна размена со странство, јануари - јуни 2017
04.07.2017   Стоковна размена со странство, јануари - мај 2017
05.06.2017   Стоковна размена со странство, јануари - април 2017 година
04.05.2017   Стоковна размена со странство, јануари - март 2017
04.04.2017   Стоковна размена со странство, јануари - февруари 2017
17.03.2017   Стоковна размена со странство, јануари - декември 2015
03.03.2017   Стоковна размена со странство, јануари 2017
03.02.2017   Стоковна размена со странство, јануари - декември 2016
04.01.2017   Стоковна размена со странство, јануари-ноември 2016
05.12.2016   Стоковна размена со странство, јануари - октомври 2016
04.11.2016   Стоковна размена со странство, јануари - септември 2016
05.10.2016   Стоковна размена со странство, јануари - август 2016
05.09.2016   Стоковна размена со странство, јануари - јули 2016
05.08.2016   Стоковна размена со странство, јануари-јуни 2016
04.07.2016   Стоковна размена со странство, јануари - мај 2016
06.06.2016   Стоковна размена со странство, јануари-април 2016
05.05.2016   Стоковна размена со странство, јануари - март 2016
18.04.2016   Стоковна размена со странство, јануари - декември 2014
05.04.2016   Стоковна размена со странство, јануари - февруари 2016
04.03.2016   Обем на стоковната размена со странство, јануари 2016
05.02.2016   Обем на стоковната размена со странство, јануари-декември 2015
05.01.2016   Обем на стоковната размена со странство, јануари-ноември 2015
04.12.2015   Обем на стоковната размена со странство, јануари-октомври 2015
05.11.2015   Обем на стоковната размена со странство, јануари-септември 2015
05.10.2015   Обем на стоковната размена со странство, јануари-август 2015
04.09.2015   Обем на стоковната размена со странство, јануари-јули 2015
05.08.2015   Обем на стоковната размена со странство, јануари-јуни 2015
06.07.2015   Обем на стоковната размена со странство, јануари- мај 2015
05.06.2015   Обем на стоковната размена со странство, јануари - април 2015
05.05.2015   Обем на стоковната размена со странство, јануари - март 2015
22.04.2015   Обем на стоковната размена со странство, јануари-декември 2013
06.04.2015   Обем на стоковната размена со странство, јануари - февруари 2015
05.03.2015   Обем на стоковната размена со странство, јануари 2015
05.02.2015   Обем на стоковната размена со странство, јануари - декември 2014
08.01.2015   Обем на стоковната размена со странство, јануари-ноември 2014
04.12.2014   Обем на стоковната размена со странство, јануари - октомври 2014
04.11.2014   Обем на стоковната размена со странство, јануари - септември 2014
03.10.2014   Обем на стоковната размена со странство, јануари - август 2014
04.09.2014   Обем на стоковната размена со странство, јануари - јули 2014
05.08.2014   Обем на стоковната размена со странство, јануари-јуни 2014
04.07.2014   Обем на стоковната размена со странство, јануари - мај 2014
05.06.2014   Обем на стоковната размена со странство, јануари-април 2014
05.05.2014   Обем на стоковната размена со странство, јануари-март 2014
22.04.2014   Обем на стоковната размена со странство, јануари - декември 2012
04.04.2014   Обем на стоковната размена со странство, јануари - февруари 2014
04.03.2014   Обем на стоковната размена со странство, јануари 2014
04.02.2014   Обем на стоковната размена со странство, јануари-декември 2013
08.01.2014   Обем на стоковната размена со странство, јануари-ноември 2013
05.12.2013   Обем на стоковната размена со странство, јануари-октомври 2013
05.11.2013   Обем на стоковната размена со странство, јануари-септември 2013
04.10.2013   Обем на стоковната размена со странство, јануари-август 2013
05.09.2013   Обем на стоковната размена со странство, јануари-јули 2013
05.08.2013   Обем на стоковната размена со странство, јануари-јуни 2013
04.07.2013   Обем на стоковната размена со странство, јануари-мај 2013
04.06.2013   Обем на стоковната размена со странство, јануари-април 2013
02.05.2013   Обем на стоковната размена со странство, јануари - март 2013
22.04.2013   Обем на стоковната размена со странство, јануари - декември 2011
05.04.2013   Обем на стоковната размена со странство, јануари - февруари 2013
05.03.2013   Обем на стоковната размена со странство, јануари 2013
05.02.2013   Обем на стоковната размена со странство, јануари - декември 2012
08.01.2013   Обем на стоковната размена со странство, јануари - ноември 2012
05.12.2012   Обем на стоковната размена со странство, јануари-октомври 2012
05.11.2012   Обем на стоковната размена со странство, јануари - септември 2012
05.10.2012   Обем на стоковната размена со странство, јануари - август 2012
05.09.2012   Обем на стоковната размена со странство, јануари - јули 2012
06.08.2012   Обем на стоковната размена со странство, јануари-јуни 2012
05.07.2012   Обем на стоковната размена со странство, јануари - мај 2012
05.06.2012   Обем на стоковната размена со странство, јануари - април 2012
04.05.2012   Обем на стоковната размена со странство
20.04.2012   Обем на стоковната размена со странство, јануари - декември 2010
05.04.2012   Обем на стоковната размена со странство, јануари - февруари 2012
05.03.2012   Обем на стоковната размена со странство, јануари 2012
06.02.2012   Обем на стоковната размена со странство, јануари - декември 2011
05.01.2012   Обем на стоковната размена со странство, јануари - ноември 2011
05.12.2011   Обем на стоковната размена со странство, јануари - октомври 2011
04.11.2011   Обем на стоковната размена со странство, јануари - септември 2011
05.10.2011   Обем на стоковната размена со странство, јануари - август 2011
05.09.2011   Обем на стоковната размена со странство, јануари-јули 2011 година
05.08.2011   Обем на стоковната размена со странство, јануари-јуни 2011 година
05.07.2011   Обем на стоковната размена со странство, јануари - мај 2011
06.06.2011   Обем на стоковната размена со странство, јануари - април 2011
05.05.2011   Обем на стоковната размена со странство, јануари-март 2011
28.04.2011   Обем на стоковната размена со странство, јануари - декември 2009
05.04.2011   Обем на стоковната размена со странство, јануари - февруари 2011
04.03.2011   Обем на стоковната размена со странство, јануари 2011
04.02.2011   Обем на стоковната размена на Република Македонија со странство, јануари - декември 2010
04.01.2011   Обем на стоковната размена на Република Македонија со странство, јануари - ноември 2010 година
06.12.2010   Обем на стоковната размена на Република Македонија со странство, јануари-октомври 2010 година
04.11.2010   Обемот на стоковната размена на Република Македонија во периодот јануари - септември 2010 година е за 11.1% поголем во однос на истиот период од 2009 година
04.10.2010   Обемот на стоковната размена на Република Македонија во периодот јануари-август 2010 година е за 10.0% поголем во однос на истиот период од 2009 година
06.09.2010   Обемот на стоковната размена на Република Македонија во периодот јануари - јули 2010 година е за 9.5% поголем во однос на истиот период од 2009 година
06.08.2010   Обемот на стоковната размена на Република Македонија во периодот јануари - јуни 2010 година е за 10.3% поголем во однос на истиот период од 2009 година
06.07.2010   Обемот на стоковната размена на Република Македонија во периодот јануари - мај 2010 година е за 11.1% поголем во однос на истиот период од 2009 година
07.06.2010   Обемот на стоковната размена на Република Македонија во периодот јануари-април 2010 година е за 8.0% поголем во однос на истиот период од 2009 година
06.05.2010   Обемот на стоковната размена на Република Македонија во периодот јануари - март 2010 година е за 4.5% поголем од обемот на размената во истиот период од 2009 година
06.04.2010   Обемот на стоковната размена на Република Македонија во периодот јануари-февруари 2010 година е за 1.8% поголем од обемот на размената во истиот период од 2009 година
08.03.2010   Обемот на стоковната размена на Република Македонија во јануари 2010 година е за 0.6% поголем во однос на истиот месец од 2009 година


Следни соопштенија од областа: Надворешна трговија
  Останати соопштенија од областа:   Надворешна трговија

Обем на стоковната размена со странство
Стоковна размена според економските карактеристики на претпријатијата


© Државен завод за статистика