Skip Navigation LinksНасловна Публикации Сите од бараната публикација
    
Публикација:   Индекси на единечна вредност на извезената и на увезената стока во Република Македонија


16.12.2015, Индекси на единечна вредност на извезената и на увезената стока во Република Македонија  2013   
15.12.2014, Индекси на единечна вредност на извезената и на увезената стока во Република Македонија  2012   
30.12.2013, Индекси на единечна вредност на извезената и на увезената стока во Република Македонија  2011   
30.12.2013, Индекси на единечна вредност на извезената и на увезената стока во Република Македонија  1998-2010   
28.12.2012, Индекси на единечната вредност на извезената и увезената стока во Република Македонија  2010   
26.01.2012, Индекси на единечна вредност на извезената и увезената стока во Република Македонија  2009   
28.02.2011, Индекси на единечната вредност на извезената и увезената стока во Република Македонија  2008   
05.11.2009, Индекси на единечната вредност на извезената и увезената стока во Република Македонија  2007   
05.10.2008, Индекси на единечната вредност на извезената и увезената стока во Република Македонија  2006   Публикации во областа: Надворешна трговија

Индекси на единечната вредност на извезената и увезената стока во Република Македонија
Стоковна размена на Република Македонија со странство
           

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последнa публикација
 © Државен завод за статистика