Skip Navigation LinksНасловна Публикации Сите од бараната публикација
    
Публикација:   Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица, 2022


16.11.2023, Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица, 2022  2022   
04.04.2023, Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица, 2021  2021   
25.11.2021, Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица, 2020  2020   
25.01.2021, Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица  2019   
07.11.2019, Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица  2018   
05.10.2018, Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица  2017   
24.10.2017, Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица во Република Македонија  2016   
27.10.2016, Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица во Република Македонија  2015   
13.10.2015, Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица  2014-2015   
22.10.2014, Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица  2013-2014   
01.11.2013, Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица  2012-2013   
26.10.2012, Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица во Република Македонија  2011-2012   
01.11.2011, Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица во Република Македонија  2010-2011   
11.11.2010, Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица во Република Македонија  2009/2010   
03.11.2009, Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица во Република Македонија  2008/2009   
01.10.2008, Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица во Република Македонија  2007/2008   Публикации во областа: Социјална и здравствена заштита

Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки / центри за ран детски развој
Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица во Република Македонија
Домови-интернати за ученици и студенти
           

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последнa публикација
 © Државен завод за статистика