Skip Navigation LinksНасловна Публикации Сите од бараната публикација
    
Публикација:   Анкета за работната сила


31.05.2018, Анкета за работната сила  2017   
11.05.2017, Анкета за работната сила  2016   
20.05.2016, Анкета за работната сила  2015   
30.06.2015, Анкета за работната сила  2014   
17.07.2014, Анкета за работната сила  2013   
28.06.2013, Анкета за работната сила  2012   
31.10.2012, Анкета за работната сила  2011   
09.12.2011, Анкета за работната сила  2010   
09.07.2010, Анкета за работната сила  2009   
09.08.2009, Анкета за работната сила  2008   
           

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последнa публикација
 © Државен завод за статистика