Skip Navigation LinksНасловна Публикации Сите од бараната публикација
    
Публикација:   Годишни нефинансиски секторски сметки по институционални сектори
Република Северна Македонија04.08.2023, Годишни нефинансиски секторски сметки по институционални сектори
Република Северна Македонија
 2018-2020   
07.12.2015, Култура и јавно информирање  2014   
12.12.2014, Култура и јавно информирање  2013   
10.12.2013, Култура и јавно информирање  2012   
27.11.2012, Култура и јавно информирање  2011   
17.01.2012, Култура и јавно информирање  2010   
22.12.2010, Култура и јавно информирање  2009   
11.08.2010, Култура и јавно информирање  2008   
01.11.2008, Култура и јавно информирање  2007   
           

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последнa публикација
 © Државен завод за статистика