Skip Navigation LinksНасловна Публикации Сите од бараната публикација
    
Публикација:   Бруто-домашен производ


31.10.2018, Бруто-домашен производ  2016   
31.10.2017, Бруто-домашен производ  2015   
31.10.2016, Бруто-домашен производ  2014   
30.10.2015, Бруто-домашен производ  2013   
28.10.2014, Бруто-домашен производ  2000-2012 (ревидирани податоци)   
08.05.2013, Бруто-домашен производ  2011   
20.04.2012, Бруто-домашен производ  2010   
06.05.2011, Бруто-домашен производ  2009   
26.05.2010, Бруто-домашен производ  2008   
03.04.2009, Бруто-домашен производ  2007   
21.04.2008, Бруто-домашен производ  2006   
           

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последнa публикација
 © Државен завод за статистика