Skip Navigation LinksНасловна Публикации Сите од бараната публикација
    
Публикација:   Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги


12.05.2015, Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги  2012   
30.05.2014, Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги  2011   
03.06.2013, Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги  2010   
28.05.2012, Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги  2009   
20.05.2011, Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги  2008   
10.06.2010, Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги  2007   
09.06.2009, Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги  2006   
25.05.2008, Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги  2005   Публикации во областа: Бруто-домашен производ

Бруто-домашен производ
Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги
Меѓународна споредба на бруто-домашниот производ
Симетрични input-output табели
Бруто-домашен производ и национални сметки
           

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последнa публикација
 © Државен завод за статистика