Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Pylltaria

Statistikat e pyjeve i përfshinë të dhënat për sipërfaqen pyjore, përdorimin e pyjeve, shpyllëzimin, dëmtimin e pyjeve, makinarinë, energjinë, si dhe të dhëna për gjuetinë. Të dhënat grumbullohen me anë të raportit tremujor dhe disa vjetor bazuar në kontabilitet dhe të dhëna të tjera. Për pyjet shtetërore dhe private raport merret nga përfaqësitë e Ndërmarrjes Publike “Pyjet e Maqedonisë” dhe parqet kombëtare.
 
 
Treguesit kryesor
 
  Површина под шума  ( 2021) : 1049300 хектари

  Пошумена површина  ( 2018) : 959 хектари

  Пошумена површина  ( 2018/2017) : 73.4 %

  Исечена бруто-дрвна маса  ( 2021) : 700136 m 3

  Исечена бруто-дрвна маса  ( 2018/2017) : - 0.7 %

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Пошумувањето претставува мерка со која се обновуваат и се прошируваат шумите. Се изведува со садење садници од шумски видови дрвја или сеење семенски материјал од шумски видови дрвја во шума или надвор од шума (на шумско или на друго земјиште).

Исечената бруто дрвна маса ги опфаќа исечените трупци (листопадни и иглолисни),огревното дрво, сите произведени шумски сортименти (обло и техничко дрво) и вкупниот отпадок (струготини и др).


 © Enti shtetëror për statistikë