+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Прибирање податоци - обрасци

   

          Обрасци  Почитувани,
На оваа страница се наоѓаат обрасци кои вие можете да ги преземете.
Изберете содржина.


 
 • Население и социјални статистики

 • Економија и финансии

 • Приходи, потрошувачка и цени

 • Земјоделство

 • Индустрија, градежништво и енергија

 • Транспорт, туризам, трговија и други услуги

 • Повеќедоменски статистики

 • Области со обрасци од Индустрија, градежништво и енергија се подолу наведените.
  Избери понудена област:
   
 • Индустрија
 • Градежништво
 • Енергија


 • Наслов на образецотШифра
  Годишен извештај за хидроцентрали и соларни централиЕНЕ.51
  Годишен извештај за термоцентралитеЕНЕ.52
  Годишен извештај за индустриските топлани (енергани) и за комбинирани електраниЕНЕ.53
  Годишен извештај за деловниот субјект за пренос на електрична енергијаЕНЕ.54
  Годишен извештај за деловните субјекти производители и дистрибутери на топлинаЕНЕ.56
  Годишен извештај за котларнициЕНЕ.57
  Годишен извештај за деловните субјекти кои стопанисуваат со геотермална вода / енергијаЕНЕ.58
  Годишен извештај за деловните субјекти производители и преработувачи на јаглен и продукти од јагленЕНЕ.59
  Годишен извештај за рафинериите и преработувачите на нафта и нафтени продуктиЕНЕ.60
  Годишен извештај за деловните субјекти кои тргуваат со енергентиЕНЕ.62
  Годишен извештај за потрошувачката на енергенти и видови енергии на деловниот субјектЕНЕ.63
  Годишен извештај за електрична енергијаЕНЕ.65
  Месечен извештај за потрошувачката на енергенти и видови енергии на деловниот субјектЕНЕ.13
  Месечен извештај за хидроцентралитеЕНЕ.1
  Месечен извештај за индустриските топлани (енергани) и за комбинираните електраниЕНЕ.3
  Месечен извештај за термоцентралитеЕНЕ.2
  Месечен извештај за деловните субјекти производители и дистрибутери на топлинаЕНЕ.6
  Месечен извештај за деловните субјекти кои стопанисуваат со геотермална водаЕНЕ.8
  Месечен извештај за деловните субјекти производители на јаглен (рудници за лигнит)ЕНЕ.9
  Месечен извештај за рафинериитеЕНЕ.10
  Месечен извештај за дистрибутерите на природен гасЕНЕ.11
  Месечен извештај за деловните субјекти кои тргуваат со енергентиЕНЕ.12
  Месечен извештај за електрична енергијаЕНЕ.15
  Месечен извештај за огревно дрвоЕНЕ.16
  Месечен извештај за задолжителни и стоковни нафтени резервиЕНЕ.10а
  Годишен извештај за задолжителни и стоковни нафтени резервиЕНЕ.60а
       © Државен завод за статистика