Skip Navigation LinksНасловна Прибирање податоци - обрасци

   

          Обрасци  Почитувани,
На оваа страница се наоѓаат обрасци кои вие можете да ги преземете.
Изберете содржина.


 
 • Население и социјални статистики

 • Економија и финансии

 • Приходи, потрошувачка и цени

 • Земјоделство

 • Индустрија, градежништво и енергија

 • Транспорт, туризам, трговија и други услуги

 • Повеќедоменски статистики

 • Области со обрасци од Транспорт, туризам, трговија и други услуги се подолу наведените.
  Избери понудена област:
   
 • Транспорт и комуникации
 • Туризам и угостителство
 • Внатрешна трговија
 • Информатичко општество


 • Наслов на образецотШифра
  Годишен извештај за железничкиот превозТРАНС.Ж.21
  Годишен извештај за прометот на патници и стоки на железничките станициТРАНС.Ж.22
  Тримесечен извештај за железничкиот превозТРАНС.Ж.1
  Годишен извештај за железничка инфраструктураТРАНС.ЖИ.22
  Месечен извештај за аеродромитеТРАНС.А.1
  Годишен извештај за аеродромитеТРАНС.А.21
  Годишен извештај за езерски превозТРАНС.E.21
  Годишен извештај за нафтоводиТРАНС.M.21
  Годишен извештај за транспорт на гасТРАНС.M.22
  Тримесечен извештај за патнички превозТРАНС.П.1
  Извештај за товарниот сообраќајТРАНС.П.2
  Годишен извештај за такси превозТРАНС.П.21
  Годишен извештај за патишта и мостовиТРАНС.ПИ.21
  Годишен извештај за паркиралишта и гаражиТРАНС.ПИ.22
  Упатство ТРАНС.П2 
  Годишен извештај за промет на патници и стоки на железничките станици ТРАНС.Ж.22
       © Државен завод за статистика