Skip Navigation LinksНасловна Прибирање податоци - обрасци

   

          Обрасци  Почитувани,
На оваа страница се наоѓаат обрасци кои вие можете да ги преземете.
Изберете содржина.


 
 • Население и социјални статистики

 • Економија и финансии

 • Приходи, потрошувачка и цени

 • Земјоделство

 • Индустрија, градежништво и енергија

 • Транспорт, туризам, трговија и други услуги

 • Повеќедоменски статистики

 • Области со обрасци од Транспорт, туризам, трговија и други услуги се подолу наведените.
  Избери понудена област:
   
 • Транспорт и комуникации
 • Туризам и угостителство
 • Внатрешна трговија
 • Информатичко општество


 • Наслов на образецотШифра
  Извештај за угостителството за самостојни угостителски дуќани - трговци поединци УГ.11а
  Анкетен прашалник за патувања на домашното населениеТУ.12
  Анкета за странски туристиТУ.13
  Анкета за странски посетители на граничните преминиТУ.16
  Месечен извештај за туристи и ноќевања ТУ.11
  Тримесечен извештај за угостителството УГ.11
  Годишен извештај за потрошувачката на суровини за приготвување храна во угостителствотоУГ.15а
  Анкетен прашалник за домаќинство - помошен лист Патувања на домашното население ТУ.12-ПЛ
  Упатство за анкетата ТУ.16 
  Упатство за пополнување на образецот УГ.20 
  Упатство за пополнување на образецот УГ.21 
  Упатство за анкетата ТУ.13 
       © Државен завод за статистика