Skip Navigation LinksНасловна Публикации Сите од бараната публикација
    
Публикација:   Запишани студенти на последипломски студии, 2018/2019


17.01.2020, Запишани студенти на последипломски студии, 2018/2019  2018/2019   
07.12.2018, Запишани студенти на постдипломски студии  2017/2018   
25.12.2017, Запишани студенти на постдипломски студии  2016/2017   
30.11.2016, Запишани студенти на последипломски студии  2015/2016   
30.12.2015, Запишани студенти на последипломски студии  2014/2015   
28.09.2015, Запишани студенти на последипломски студии  2013/2014   
27.08.2015, Запишани студенти на последипломски студии  2012/2013   
11.12.2013, Запишани студенти на последипломски студии  2011/2012   
31.10.2013, Запишани студенти на последипломски студии  2010/2011   
20.12.2010, Запишани студенти на последипломски студии  2009/2010   
13.07.2009, Запишани студенти на последипломски студии  2008/2009   
25.07.2008, Запишани студенти на последипломски студии  2007/2008   Публикации во областа: Образование и наука

Дипломирани студенти
Запишани студенти на додипломски студии
Запишани студенти на последипломски студии
Истражување и развој
Основни и средни училишта на крајот на учебна година
Основни и средни училишта на почеток на учебна година
Иновации во Република Македонија
Анкета за континуирана професионална обука во деловните субјекти
Попис на училишен простор на основни и средни училишта
Попис на просторот на високообразовните установи
           

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последнa публикација
 © Државен завод за статистика