Skip Navigation LinksНасловна Публикации Сите од бараната публикација
    
Публикација:   Основни и средни училишта на крајот на учебната година


30.05.2018, Основни и средни училишта на крајот на учебната година  2016/2017   
17.05.2017, Основни и средни училишта на крајот на учебната година  2015/2016   
01.06.2016, Основни и средни училишта на крајот на учебната година  2014/2015   
24.06.2015, Основни и средни училишта на крајот на учебната година  2013/2014   
11.07.2014, Основни и средни училишта на крајот на учебната 2012/2013 година  2012/2013   
19.06.2013, Основни и средни училишта на крајот на учебна година  2011/2012   
26.06.2012, Основни и средни училишта на крајот на учебната година  2010/2011   
27.07.2011, Основни и средни училишта на крајот на учебна година  2009/2010   
08.07.2010, Основни и средни училишта на крајот на учебна година  2008/2009   
13.07.2009, Основни и средни училишта на крајот на учебна година  2007/2008   
18.06.2009, Основни и средни училишта на крајот на учебна година  2006/2007   Публикации во областа: Образование и наука

Дипломирани студенти
Запишани студенти на додипломски студии
Запишани студенти на последипломски студии
Истражување и развој
Основни и средни училишта на крајот на учебна година
Основни и средни училишта на почеток на учебна година
Иновации во Република Македонија
Анкета за континуирана професионална обука во деловните субјекти
Попис на училишен простор на основни и средни училишта
Попис на просторот на високообразовните установи
           

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последнa публикација
 © Државен завод за статистика