Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Transporti dhe komunikacioni

TRANSPORTI I UDHËTAREVE DHE TRANSPORTI RRUGOR
Transporti i udhëtarëve përfshinë transportin e udhëtarëve në transportin mes qyteteve dhe atë ndërkombëtarë, transportin urbano-periferik, me taksi, transportin hekurudhor dhe atë ajror.

Të dhënat për numrin e automjeteve rrugore të regjistruara, automjetet sipas llojit dhe vitit të prodhimit, sipas llojit të karburantit, aksidenteve të trafikun rrugor, si dhe të dhëna për qarkullimin ndërkufitar të udhëtarëve, janë marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme.
Të dhënat për rrjetin rrugor merren nga Agjencia e Rrugëve Shtetërore, ndërsa të dhënat për rrjetin rrugor lokal merren nga njësitë e vetëqeverisjes lokale (komunat). TRANSPORTI I MALLRAVE Transporti i mallrave përfshinë transportin e mallrave në transportin rrugor, hekurudhor dhe ajror. TRANSPORTI AJROR Të dhënat e transportit ajror i referohen punës së aeroporteve në Shkup dhe Ohër. Në statistikat e trafikut ajror monitorohet trafiku civil komercial dhe përfshinë të dhëna për transportin e udhëtarëve dhe mallrave, qarkullimin e aeroporteve, regjistrin e aviacionit dhe statistikat e aksidenteve të avionëve. TRANSPORTI PËRMES TUBACIONEVE Të dhënat për transportin përmes tubacioneve fitohen nga subjektet afariste të cilat sipas Klasifikimit Kombëtar të Veprimtarive bëjnë mbartjen e naftës dhe gazit.

 
 
Treguesit kryesor
 
  Превезени патници во патниот патнички превоз  ( I.2023) : 899 илјади

  Превезени патници во железничкиот превоз  ( I.2023) : 102 илјади

  Превезени стоки во железничкиот превоз  ( I.2023) : 223 илј. тони

  Превезени стоки во товарниот патен превоз  ( I.2023) : 13 442 илј. тони

  Превезени патници во воздухопловниот превоз  ( I.2023) : 493 096

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Патник во патен сообраќај е секое лице кое набавило возен билет или соодветна возна исправа и влегло во автобус со цел да се превезе до определено место.

Патник во железнички сообраќај е секое лице кое што за патување користи железничка кола, освен екипажот на колата.

Патник во воздухопловен сообраќај е секое лице кое што за патување користи воздухоплов, освен екипажот во кабината.

Превезени стоки во железнички сообраќај се сите стоки превезени со железнички коли.

Превезени стоки во патен сообраќај се сите стоки превезени со товарни возила.


 


© Enti shtetëror për statistikë