Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Tregtia e brendshme

Tregtia e brendshme ndjek qarkullimin e tregtisë me pakicë dhe shumicë dhe tregtimin e mjeteve motorike, pjesëve dhe pajisjeve të tyre, si dhe mirëmbajtjen dhe riparimin e mjeteve motorike nga subjektet afariste (ndërmarrje, shoqëri tregtare) aktiviteti kryesor i të cilave është tregtia. Qarkullimi i realizuar është qarkullimi i përgjithshëm që e realizojnë subjektet afariste nga tregtia me pakicë dhe shumicë. Qarkullimi i realizuar paraqitet me çmime aktuale sipas evidencës së kontabilitetit.
 
 
Treguesit kryesor
 
  Промет во трговијата на мало по групи производи  ( 2021) : 408263 милиони денари

  Промет во трговијата на големо по групи производи  ( 2021) : 499242 милиони денари

  Промет во трговијата на големо по производи  ( 2015) : 164260 мил. денари

  Промет во трговијата на мало по производи  ( 2015) : 126965 мил. денари

  Индекс на прометот во секторот Трговија  ( 9.2023/9.2022) : 98.2

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Трговија на големо е набавка на стоки за понатамошна продажба на трговците, преработувачите или големите потрошувачи во земјата или во странство.

Трговија на мало е набавка на стоки за понатамошна продажба на крајните потрошувачи (за лична употреба или за употреба во домаќинството).

Објавување на податоците

Податоците се објавуваат во форма на индекси и се пресметани на база на 2010 година.
Индексите ги одразуваат краткорочните промени во прометот помеѓу два споредбени периода, најчесто тековен во споредба со претходен месец или тековен во споредба со ист месец од претходната година.


 


© Enti shtetëror për statistikë