Skip Navigation LinksНасловна Публикации Сите од бараната публикација
    
Публикација:   Природно движење на населението


31.07.2020, Природно движење на населението  2019   
19.07.2019, Природно движење на населението  2018   
06.07.2018, Природно движење на населението  2017   
10.07.2017, Природно движење на населението  2016   
06.07.2016, Природно движење на населението  2015   
22.07.2015, Природно движење на населението  2014   
21.07.2014, Природно движење на населението  2013   
24.07.2013, Природно движење на населението  2012   
31.07.2012, Природно движење на населението  2011   
03.08.2011, Природно движење на населението  2010   
08.11.2010, Природно движење на населението  2009   
15.07.2009, Природно движење на населението  2008   Публикации во областа: Население

Миграции
Природно движење на населението
Процени на населението според полот и возраста, по општини и според статистички региони (НТЕС3-2007г)
Демографска статистика по региони
Миграциите во Република Северна Македонија - Профил на земјата
Проекции на населението на Република Северна Македонија до 2070 година
           

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последнa публикација
 © Државен завод за статистика