Skip Navigation LinksНасловна Публикации Сите од бараната публикација
    
Публикација:   Процени на населението на 30.06.2015 и 31.12.2015 според полот и возраста, по општини и по статистички региони


06.07.2016, Процени на населението на 30.06.2015 и 31.12.2015 според полот и возраста, по општини и по статистички региони  30.06.2015 и 31.12.2015   
15.07.2015, Процени на населението според полот и возраста, по општини и по статистички региони (НТЕС3-2007 година)  30.06.2014 и 31.12.2014   
21.07.2014, Процени на населението на 30.06.2013 и 31.12.2013 според полот и возраста, по општини и по статистички региони (НТЕС 3-2007 година)     
22.07.2013, Процени на населението на 30.06.2012 и 31.12.2012 според полот и возраста, по општини и по статистички региони : (НТЕС 3-2007 година)     
23.07.2012, Процени на населението на 30.06.2011 и 31.12.2011 според полот и возраста , по општини и по статистички региони (НТЕС 3 - 2007 година)  2011   
26.08.2011, Процени на населението според полот и возраста, по општини и според статистички региони (НТЕС3-2007г)  30.06. 2010 и 31.12. 2010   
13.08.2010, Процени на населението според полот и возраста, по општини и според статистички региони (НТЕС3-2007г)  30.06.2009 и 31.12.2009   
21.07.2009, Процени на населението според полот и возраста, по општини и според статистички региони (НТЕС3-2007г)  30.06.2008 и 31.12.2008   
01.08.2008, Процени на населението според полот и возраста, по општини и според статистички региони (НТЕС3-2007г)  30.06.2007 и 31.12.2007   Публикации во областа: Население

Миграции
Природно движење на населението
Процени на населението според полот и возраста, по општини и според статистички региони (НТЕС3-2007г)
Демографска статистика по региони
Миграциите во Република Северна Македонија - Профил на земјата
Проекции на населението на Република Северна Македонија до 2070 година
           

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последнa публикација
 © Државен завод за статистика