Skip Navigation LinksНасловна Публикации Сите од бараната публикација
    
Публикација:   Миграции


06.06.2018, Миграции  2017   
08.06.2017, Миграции  2016   
29.06.2016, Миграции  2015   
01.07.2015, Миграции  2014   
01.07.2014, Миграции  2013   
11.07.2013, Миграции  2012   
28.06.2012, Миграции  2011   
14.07.2011, Миграции  2010   
11.08.2010, Миграции  2009   
16.06.2009, Миграции  2008   
15.07.2008, Миграции  2007   Публикации во областа: Население

Миграции
Природно движење на населението
Процени на населението според полот и возраста, по општини и според статистички региони (НТЕС3-2007г)
Демографска статистика по региони
           

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последнa публикација
 © Државен завод за статистика