Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Turizmi dhe Hotelieri

Fusha e turizmit në Republikën e Maqedonisë ndiqet me buletinin mujor statistikor, si dhe me anketa pesëvjeçare për udhëtimin e popullatës vendore dhe turistëve të huaj në objektet akomoduese dhe për vizitorët e huaj në vendkalimet kufitare. Me to sigurohen të dhëna mujore dhe vjetore për turistët dhe netët e kaluara sipas llojeve dhe kategorive të objekteve akomoduese, vendit të origjinës së turistëve, llojet e vendeve të qëndrimit, kapacitetin dhe të ngjashme. Gjithashtu, sigurohen edhe të dhëna për strukturën socio-ekonomike të turistëve vendor dhe të huaj, mënyrën dhe qëllimin e udhëtimit – qëndrimit, si dhe të dhëna për madhësinë dhe strukturën e shpenzimeve dhe të dhëna të tjera që lidhen me udhëtimin – qëndrimin. Fusha e hotelierisë ndiqet me hulumtime statistikore tremujore, vjetore, trevjeçare dhe pesëvjeçare. Me këto hulumtime sigurohen të dhëna për madhësinë e qarkullimit dhe strukturën e saj, sipas llojit të shërbimeve dhe produkteve të caktuara, tremujore dhe vjetore, si dhe të dhëna për konsumin e lëndëve të para për përgatitjen e ushqimit në hotelieri - inputin, për pajisjen teknike dhe për punonjësit në hotelieri sipas profesionit dhe arsimimit, dhe gjithashtu të dhëna për madhësinë e kapacitetit të akomodimit , karakteristikat teknike dhe të tjera që shprehin nivelin e komoditetit dhe përmbajtjen e ofertës turistike.
 
 
Treguesit kryesor
 
  Број на туристи  ( 02.2023) : 40 973

  Број на туристи  ( 02.2023 / 02.2022) : 115.0

  Број на ноќевања  ( 02.2023) : 82 942

  Број на ноќевања  ( 02.2023 / 02.2022) : 108.4

  Број на домашни туристи (индекс)  ( 02.2023 / 02.2022) : 98.3

  Број на странски туристи (индекс)  ( 02.2023 / 02.2022) : 129.7

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Домашен турист е лице со постојано живеалиште во Република Македонија, кое привремено престојува во друго место надвор од своето постојано живеалиште и преноќува најмалку една ноќ во угостителски или во други објекти за сместување туристи.

Странски турист е лице со постојано живеалиште надвор од Република Македонија, кое привремено престојува во Република Македонија и преноќува најмалку една ноќ во угостителски или во други објекти за сместување туристи.

Туристичко место е место што ги исполнува основните услови за атрактивност, комуникативност и рецептивност. Според овие критериуми се дефинирани статистичките категории: Скопје, бањски места, планински места, други туристички места и други места.

Сместувачки капацитети се објекти во кои се нудат услуги за сместување гости, изразени во број на соби и легла. Видот и категоризацијата е согласно со националната регулатива.


 


© Enti shtetëror për statistikë