Skip Navigation LinksНасловна Прибирање податоци - обрасци

   

          Обрасци  Почитувани,
На оваа страница се наоѓаат обрасци кои вие можете да ги преземете.
Изберете содржина.


 
 • Население и социјални статистики

 • Економија и финансии

 • Приходи, потрошувачка и цени

 • Земјоделство

 • Индустрија, градежништво и енергија

 • Транспорт, туризам, трговија и други услуги

 • Повеќедоменски статистики

 • Области со обрасци од Население и социјални статистики се подолу наведените.
  Избери понудена област:
   
 • Население
 • Социјална и здравствена заштита
 • Култура
 • Образование и наука
 • Правосудство


 • Наслов на образецотШифра
  Статистички прашалник за дипломирани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школиШВ 50
  Статистички прашалник за лица кои се стекнале со научен назив магистер или звање специјалистШВ 80
  Статистички прашалник за лица - доктори на науки (кои одбраниле докторски труд)ШВ 70
  Инвации и иновациски активности на деловните субјектиИНОВ
  Годишен статистички извештај за основни училиштаУОП
  Годишен статистички извештај за основни училишта за возрасниУОВП
  Годишен статистички извештај за основни уметнички училиштаУУП
  Годишен статистички извештај за основни училиштаУОК
  Годишен статистички извештај за основни училишта за возрасниУОВК
  Годишен статистички извештај за основни уметнички училиштаУУК
  Годишен статистички извештај за средни училиштаУСП
  Годишен статистички извештај за средни училиштаУСК
  Годишен извештај за средните училишта во кои наставата се изведува на јазик различен од македонскиотУСК/Д
  Пријавен лист за запишување на студенти на додипломски студии (прв циклус) на факултетите и високите стручни школи во 2018 / 2019 годинаВОИ.20
  Годишен извештај за истражување и развој, за деловните субјектиИР.1
  Годишен извештај за истражување и развој, за државниотсектор и приватните непрофитни организацииИР.2
  Годишен извештај за истражување и развој, за високо образованиеИР.3
  Годишен извештај за основните училишта во кои наставата се изведува на јазик различен од македонскиотУОК/Д
  Извештај за структурата на високообразовните установи во наставна годинаШВ.21
  Извештај за упис на студентите на додипломски студии во зимски семестар на високообразовните установи во учебна годинаШВ.22
  Извештај за наставниот персонал на високообразовните установи ШВ.60
  Статистички прашалник за лица кои се запишале на втор циклус на студии (магистерски или специјалистички студии)ВОИ.80А
  Статистички прашалник за лица кои се запишале на трет циклус на универзитетски студии-докторски студии ВОИ.70А
       © Државен завод за статистика