Skip Navigation LinksНасловна Прибирање податоци - обрасци

   

          Обрасци  Почитувани,
На оваа страница се наоѓаат обрасци кои вие можете да ги преземете.
Изберете содржина.


 
 • Население и социјални статистики

 • Економија и финансии

 • Приходи, потрошувачка и цени

 • Земјоделство

 • Индустрија, градежништво и енергија

 • Транспорт, туризам, трговија и други услуги

 • Повеќедоменски статистики

 • Области со обрасци од Население и социјални статистики се подолу наведените.
  Избери понудена област:
   
 • Население
 • Социјална и здравствена заштита
 • Култура
 • Образование и наука
 • Правосудство


 • Наслов на образецотШифра
  Прашалник за полнолетно лице против кое постапката по кривичната пријава и претходната постапка е завршенаСК 1
  Прашалник за обвинето полнолетно лице против кое кривичната постапка правосилно е завршенаСК 2
  Прашалник за малолетно лице против кое постапката по кривичната пријава и подготвителната постапка е завршенаСК 3
  Прашалник за малолетно лице против кое кривичната постапка пред советот правосилно е завршенаСК 4
       © Државен завод за статистика