Skip Navigation LinksНасловна Публикации Сите од бараната публикација
    
Публикација:   Регионите во Република Северна Македонија,


28.12.2023, Регионите во Република Северна Македонија,  2023   
28.10.2022, Регионите во Република Северна Македонија  2022   
10.12.2021, Регионите во Република Северна Македонија  2021   
26.10.2020, Регионите во Република Северна Македонија, 2020  2020   
25.10.2019, Регионите во Република Северна Македонија  2019   
26.10.2018, Регионите во Република Македонија  2018   
20.06.2017, Регионите во Република Македонија  2017   
20.06.2016, Регионите во Република Македонија  2016   
17.06.2015, Регионите во Република Македонија  2015   
13.06.2014, Регионите во Република Македонија  2014   
20.06.2013, Регионите во Република Македонија  2013   
21.06.2012, Регионите во Република Македонија  2012   
16.06.2010, Регионите во Република Македонија  2009   Публикации во областа: Општи и регионални статистики

Жените и мажите во Македонија
Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија
Македонија во бројки
Месечен статистички извештај
Претходни статистички податоци за Република Македонија
Регионите во Република Македонија
Статистички годишник
20 години НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА
70 години Државен завод за статистика
Подобри податоци - подобар живот
Статистички албум на Република Македонија
25 години НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА
МакСтат избор
Предизвици на официјалната статистика во ерата на глобализација и дигитализација
Жените и мажите во Северна Македонија : статистички портрет на трендовите во областа на родовата еднаквост
Индекс на родова еднаквост во Северна Македонија 2022 - Мерење на родовата еднаквост
           

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последнa публикација
 © Државен завод за статистика